zobrazit:

TC-Helicon VoiceTone Harmony M - malý vokální a harmonizační pedál určený hlavně pro klávesové hráče

TC-Helicon VoiceTone Harmony M je malý vokální a harmonizační pedál určený hlavně pro klávesové hráče. Cena na českém trhu je 7964 Kč i s DPH.

Chcete mít po ruce dobrého pomocníka, který vám pomůže s vašimi vokály? Tak to jste na správné adrese. VoiceTone Harmony M je hlasový procesor obsahující vše potřebné.

TC-Helicon je kanadskou dceřinou společností dánské firmy TC Electronic. Tato kanadská firma se soustředila na vývoj a výrobu produktů, které jsou určeny hlavně všem zpěvákům a zpěvačkám nebo těm, kteří chtějí pomocí techniky obohatit své doprovodné vokály. V nabídce firmy najdeme přes dvacet produktů, které jsou zaměřeny jak na hardware, tak na software. Z té hardwarové části si dnes představíme krabičku s názvem VoiceTone Harmony M.

Na první pohled

Balení obsahuje přístroj VoiceTone Harmony M, síťový adaptér SA 106C-12GS, dva manuály v pěti jazycích a registrační kartu.

Přístroj má robustní celokovové šasi a je proveden jako nožní pedál, což značí, že je přizpůsoben hlavně pro použití na vystoupeních.

Přední panel přístroje obsahuje všechny ovládací prvky vokálního harmonizéru. V horní řadě jsou čtyři knoby - Input, Humanize, FX a Harmony. Mezi prvním a druhým knobem je umístěna čtverhranná LED dioda a hned vedle tlačítko Tone. Pod prvním knobem je další tlačítko - Preset. Hned vedle tohoto tlačítka najdete číslicový displej. Pod knobem Humanize najdete šest čtverhranných LED diod  s označením Hall, Room, Echo, Slap, Combi a SFX. Pod knobem FX a Harmony je další šestice diod, která je označena stejně - Higher, High, Low, Lower, Bass a Octave. V druhé řadě najdete pět tlačítek - Manual, Double, FX, Voice 1, Voice 2. Nad tlačítky Maual - Double a Voice 1 - Voice 2 jsou umístěny čtverhranné LED diody. Všechna tlačítka jsou kulatá a ve středu mají umístěnu LED diodu. Pod řadou tlačítek je umístěn průhledný proužek, který je určen pro indikaci zapnutí některých funkcí. Ve spodní řadě jsou dva spínače. První je pro přepínání Presetů a druhý pro Bypass.

Zadní strana přístroje obsahuje všechny vstupy a výstupy. Seřazeny jsou zleva doprava následovně: Vstup Power pro připojení adaptéru, MIDI In, Footswitch (1x jack 6,3 mm), Output L (mono) a R (dry) (2x jack 6,3 mm) a Mic Imput (1x XLR).

Na spodní straně najdete čtyři protiskluzové podlepky a velký štítek se všemi potřebnými údaji, jako je výrobní číslo, označení modelu a další. Všechny ovládací prvky jsou rozmístěny přehledně a logicky. To stejné platí i pro vstupy a výstupy. Celokovové šasi bude přístroj dobře chránit i při hrubším zacházení při vašich vystoupeních.

Zapojení přístroje do systému

Do vstupu Mic Input jednoduše připojíte mikrofon, který používáte. Output L (mono) a R (dry) připojíte do mixážního pultu. Propojíte MIDI Out na svých klávesách s MIDI In VoiceTone Harmony M. Nakonec připojíte adaptér do zdířky Power Input a přístroj se automaticky zapne. Poté můžete začít s požadovaným nastavením tohoto vokálního pedálu.

Základní nastavení přístroje

Po zapojení přístroje do systému doporučuji nastavit základní funkce. Knoby Humanize, FX a Harmony nastavte na dvanáct hodin. Tyto funkce mají vliv na všechny presety, které budete používat. Pro rychlé nastavení jsou tyto funkce naprogramovány tak, aby středová poloha poskytla optimální zvuk při tvorbě vokálů. Poté knobem Input nastavte optimální hlasitost někde mezi dvanáctou a druhou hodinou. Čtverhranná LED dioda musí svítit zeleně nebo problikávat oranžově. Pokud bude svítit červeně, bude signál přebuzený.

Pokud budete používat k ovládání nějaký klávesový nástroj, nezapomeňte nastavit shodný MIDI kanál pro komunikaci s Harmony M. Bez tohoto nastavení by komunikace nefungovala. Toto základní rychlé nastavení vám umožní přístroj okamžitě bez jakýchkoliv větších problémů použít.

Možnosti pedálu

Nyní si řekneme, co vše VoiceTone Harmony M dovede. A začneme třeba u mikrofonního vstupu. K přístroji můžete připojit dynamický i kondenzátorový mikrofon. Pro kondenzátorový mikrofon můžete zapnout fantomové napájení. Stačí podržet současně dvě vteřiny tlačítka Manual a Double. Zapnutí indikuje LED kontrolka 48 V. Vypnutí provedete stejným způsobem.

K nastavení požadované úrovně zesílení mikrofonu slouží knob Mic Input s LED diodou. Úroveň signálu je signalizována klasicky trojbarevně (zelená, oranžová, červená).

Pokud zapnete tlačítko Tone, budete mít k dispozici tři vysoce kvalitní studiové efekty - adaptivní „shape“ EQ, adaptivní kompresor a de-essing. Pomocí těchto efektů může znít váš hlas jemněji a jasněji.

Knob Humanize - zlidštění - vám pomůže změnit množství proměnlivosti v tónovém ladění a časování u přidaných harmonických hlasů. Záleží pouze na vaší představě, jak bude živost vypadat.

Knobem FX si můžete nastavit požadovanou hloubku zvoleného efektu, který bude poté aplikován na váš zpěv.

Posledním knobem je Harmony. Pomocí něj můžete upravit úroveň mixu mezi svým hlasem, harmonickými hlasy nebo double efektem.

U všech tří knobů je doporučené optimální nastavení dvanáct hodin. Vždy však bude záležet na vašem záměru, jak vokalizér použít. Nebojte se tedy trochu experimentovat. Výsledky mohou být mnohdy překvapivě zajímavé.

Tlačítkem Preset volíte přednastavení jednotlivých presetů pedálu. K dispozici je deset presetů s A/B přepínáním. Všechny presety se dají přednastavit dle vašich požadavků a zpětně uložit podržením stejnojmenného tlačítka. K dispozici je ještě dalších pět tlačítek. Manual slouží pro přímé ovládání čtyř harmonických hlasů z klaviatury klávesového nástroje. Double (Voice) zhutní váš zpěv znásobením hlasů. Pomocí tlačítka FX můžete měnit efekty Hall, Room, Echo, Slap, Combi a SFX. Pokud je zvolený efekt aktivní, rozsvítí se u něj čtverhranná LED dioda. Tlačítky Voice 1 a Voice 2 si volíte nastavení harmonického intervalu přidaného hlasu či vypnutí hlasu. Ale o této funkci si povíme později. Pod těmito pěti tlačítky je umístěn průhledný signalizační proužek s LED diodami, který zobrazuje zapnutí Footswitche nebo volbu Presetu A - B. Je tedy přímo spjat se spínači Footswitch pro volbu presetu A - B a  zapínáním či vypínáním harmonických efektů.

Voice 1 & Voice 2

Jak jsme si výše popsali, slouží tato tlačítka k výběru takzvaných „voicingů“, tedy přidaných intervalů k vašemu hlasu, nebo k samotnému vypnutí přidaného hlasu. Pro oba hlasy je k dispozici šest voicingů - Higher, High, Low, Lower, Bass a Octave Up a Down. Jistě si položíte otázku, co který voicing znamená. Zde je odpověď. Pod názvy se ukrývá harmonické uspořádání intervalů, které jsou automaticky přidány k vašemu zpěvu, pokud je tato funkce aktivována.

Higher přidá obecně kvintu (sedm půltónů) nad váš hlas. Hight přidá obecně mollovou nebo durovou tercii (tři až čtyři půltóny) nad váš hlas. Low přidá obecně mollovou nebo durovou tercii (tři až čtyři půltóny) pod váš hlas o oktávu níže. Lower přidá obecně sextu (osm půltónů) pod váš hlas o oktávu níže. Bass je hluboký hlas zůstávající na základním tónu vámi aktuálně hraného akordu na klávesách, dokonce i když se tónové ladění vašeho hlasu pohybuje nahoru a dolů. Octave Up & Down sleduje váš hlas přesně oktávu nahoru nebo dolů (-+ 12 půltónů) bez ohledu na to, jaký akord hrajete.

Toto jsou tedy možnosti hudebně-inteligenčních obvodů pedálu VoiceTone Harmony-M.

Manual Mode

Pokud zvolíte manuální mod pedálu, deaktivují se hudebně-inteligenční obvody. Poté se nebude harmonizace automaticky pohybovat podle vámi zpívané melodie, tak jak jste si ji navolili v módu Voice 1 a 2, ale můžete přímo zadáním na klaviatuře tvořit čtyřhlasé harmonizace dle svých představ, což působí velmi věrohodně a mohou tak vznikat neobvyklá a jedinečná harmonická aranžmá.

V tomto režimu můžete také využít komerčních MIDI souborů, které mají harmonicky vytvořenou stopu pro vokály. Stačí zapnout funkci Manual a nastavit správné číslo kanálu (například Ch 16) vašeho MIDI souboru, kde je stopa vytvořena. Když pustíte podklad a začnete zpívat, ozve se k vašemu hlasu v danou chvíli i naprogramovaný vokál. Samozřejmostí je uložení všech aktivních funkcí Manul do zvoleného Presetu.

FX efekty

Jak jsme si výše popsali, pedál má k dispozici šest efektů - Hall, Room, Echo, Slap, Combi a SFX.

Každý z těchto efektů má k dispozici další tři variace. Volba je velmi jednoduchá. Navolíte požadovaný efekt, třeba Hall. Podržíte tlačítko FX. Zvolíte požadovanou variaci 1, 2 nebo 3. Znovu podržením tlačítka FX vystoupíte z nabídky a podržením tlačítka Preset provedete uložení zvolené variace. Poté můžete začít v klidu zpívat.

Alternate Tone

Tovární nastavení pedálu bude většinou vyhovovat celé řadě zpěváků a zpěvaček. Pokud přece jen ne, máte k dispozici Alternate Tone. Podržíte-li tlačítko Tone, než začne blikat číselný displej, dostanete se do jeho nabídky, kde můžete navolit požadované nastavení. K dispozici jsou následující možnosti: Defaultní (základní) nastavení (d), hodící se pro většinu situací. Nastavení 1 zvolte tehdy, pokud vaše PA aparatura zní velmi jasně. Nastavení 2 dodá vašemu hlasu teplejší barvu zvuku. Poslední nastavení 3 je určeno zvýšené kompresi. Zde si ale dávejte velký pozor, protože toto nastavení je choulostivější na vznik zpětné vazby.

Pro opuštění a nastavení požadovaného režimu stačí podržet tlačítko Tone. Poté můžete využívat služeb alternativního nastavení.

MIDI

Samozřejmostí je ovládání pedálu přes MIDI rozhraní, které je v základu nakonfigurováno tak, aby vše fungovalo ihned po prvním zapojení do vašeho systému. Může však nastat potřeba detailnějšího nastavení. Na to je také myšleno. To provedete v režimu MIDI Setup. V tomto režimu mají tlačítka pedálu další funkce, které jsou přesně popsány v manuálu k přístroje. Měnit můžete třeba číslo kanálů, které je defaultně nastaveno na kanálu číslo 1, Program Change, pokud chcete provádět programové změny z klávesového nástroje či sekvenceru, nebo Keyboard Split Point and Zone. K dispozici je samozřejmě Reset, tedy návrat k továrnímu nastavení. Vybrat si můžete ze dvou resetů. První je určen pouze pro MIDI Options. Druhý je celkový. Ten vrátí pedál do původního továrního nastavení.

Detailní popis najdete v MIDI implementační tabulce, která je součástí manuálu.

Technická data

V této části se podíváme v kostce na technická data přístroje. Mikrofonní vstup má k dispozici symetrický konektor typu XLR se vstupní impedancí 1 kΩ. Citlivost tohoto vstupu při 0 dBFS je -44 dBu až +2 dBu. Citlivost vstupu při 12 dB výši je -56 dBu až -10 dBu. EIN je -126 dBu při maximálním gainu mikrofonního zesilovače s RG = 150 Ω. Analogové výstupy mají k dispozici symetrické jack konektory 6,3 mm typu TRS. Výstupní impedance je 40 Ω. Výstupní úroveň je +14 dBu při 0 dBFS. Analogový audio výkon vstupu na výstup je následující: Dynamický rozsah mikrofonu při minimálním gainu > 108 dB, 20 Hz- 0 kHz. Dynamický rozsah mikrofonu při citlivosti -18 dBu > 104 dB, 20 Hz - 20 kHz. THD+ Noise, mikrofonu při minimálním gainu < -90 dB. Frekvenční průběh při maximálním gainu je -15 dB při 40 Hz, +0/-0,3 dB, 200 Hz 20 kHz.

Charakteristika konverze je následující. Vzorkovací frekvence 48 kHz. Převodník AKM AK4620B. AD/DA konverze je 24bitová se 128násobným oversamling bitstreamem. Ten kdo hoví těmto údajům, mi dá určitě za pravdu, Harmony M nebude žádné ořezávátko.

Přístroj v praxi

Vyzkoušel jsem všechny možnosti, které pedál VoiceTone Harmony M nabízí. Vše je vymyšleno tak, aby se přístroj příjemně a rychle ovládal. Při práci s pedálem se nevyskytl jediný problém. Jeho funkčnost byla stoprocentní. Celkový sound pedálu na mne zapůsobil velmi příjemně a přirozeně. Nejlepších výsledků jsem dosáhl ve spojení s klaviaturou. Zde díky přesnému zadávání harmonie zněly vokály nejlépe.

Snad jedinou výtku bych měl k zapínání přístroje, které se provádí pouze zapojením konektoru adaptéru do přístroje. Zde mohli páni konstruktéři přidat vedle zdířky Power do výbavy vypínač pro zapnutí a vypnutí. Myslím, že tímto krokem by se Harmony-M o moc neprodražil.

Závěr

TC-Helicon VoiceTone Harmony-M je malý vokálně-harmonizační pedál, který je určen všem zpěvákům a zpěvačkám, kteří také hrají na klávesové nástroje. Harmony M můžete řídit hrou na MIDI klaviaturu nebo přímo svým zpěvem. Tento pedál má k dispozici vše potřebné, aby vám pomohl vytvořit vaše doprovodné zpěvové vokály: od kvalitního mikrofonního předzesilovače s fantomovým napájením přes kvalitní efekty až po možnost řízení přes MIDI. Snadné a intuitivní je i jeho kompletní ovládání. I přesto, že se pedál většinou umisťuje na podlahu, je přizpůsoben tak, aby si jej klávesista mohl položit třeba na klávesy a ovládat jej ručně v reálném čase. Řízení přístroje je poté možné dálkově, pokud připojíte externí pedál. Využití tohoto „vokalizéru“ nemusí být pouze jen na pódiu. Klidně jej můžete použít i ve studiu. VoiceTone Harmony M bude určitě výborným sluhou při dotváření vašich vokálů. Pokud přidáte trochu kreativity, kterou spojíte s hrou na klávesy, dosáhnete určitě zajímavých výsledků. Přeji tedy hezké zpívání s tímto vokálně-harmonizačním pedálem z dílny TC-Helicon.

Voicing je termín vyjadřující tónové posunutí (pitch-shift) vašeho hlasu o předem určený tón (interval), který si můžete u přístroje VoiceTone Harmony M navolit v hudebně - inteligenčním modu Voice 1 a Voice 2.

specifikace: 24-bitový hlasový procesor a efektová jednotka

počet přidaných hlasů: 2 hlasy s možností nastavení (Higher, High, Low, Lower, Bass, Octave Up/Down)

počet presetů: 10 presetů s A/B přepínáním

mikrofonní předzesilovač: ano s fantomovým napájením

efektová jednotka: reverb a delay

další možnosti: adaptivní ekvalizér, adaptivní kompresor, de-esser, zdvojování hlasu (doubling)

ovládání: hlasem nebo MIDI klaviaturou

vstupy a výstupy: vstup adaptér, MIDI In, Footswitch (1x jack 6,3 mm),Output L (mono) a R (dry) (2x jack 6,3 mm), symetrický Mic Imput (1x XLR)

napájení: 12V AC Adaptér

dodávané příslušenství: VoiceTone Harmony M, napájecí adaptér SA 106C-12GS, manuály, registrační karta

volitelné příslušenství: Switch 3 - nožní ovladač se třemi spínači pro řízení na dálku

rozměry: 130 x 132 x 41 mm (šířka, hloubka, výška)

hmotnost: 1,5 kg

Klady: 
celokovové šasi přístroje
výborné možnosti pedálu v poměru výkon/cena
parametry přístroje
Zápory: 
chybí vypínač pro zapnutí a vypnutí přístroje
Autor: 
Bohuslav Bob Zika