zobrazit:

Steinberg Nuendo 5.5 update - softwarové řešení do studia

Testovaný nástroj(e): 

Nuendo 5.5 je softwarové řešení do studia pro živý záznam i zvukovou postprodukci i k filmu.

Firma Steinberg uvolnila update svého postprodukčního nahrávacího softwaru Nuendo. Přesto že tuto aktualizaci označuje za update a pro majitele Nuendo 5 je zdarma, jedná se o velký krok dopředu.

Zjednodušeně by se dalo říci, že veškeré novinky z Cubase 6, za které si majitelé Cubase 5 platí, se objevily právě v updatu Nuendo 5.5. Znovu se tak ukazuje, že Cubase je jakousi „veřejnou testovací verzí“. Nuendo přichází s novinkami později než Cubase, ale zato jsou vždy novinky již „vychytané“, otestované, spolehlivé a plně funkční. V Nuendo 5.5 se tak objevila plná podpora 64bitového operačního systému pro Mac OS X a pochopitelně i pro Windows, kde již byla podpora 64bitové verze dříve. Na řadu novinek se lze tedy v praxi podívat ve video testu Cubase 6 v některém z dřívějších čísel Muzikusu

Kvantizace bicích

Řada zvukařů pracujících v klasickém nahrávacím studiu jistě ocení přepracovanou a výrazně lepší kvantizaci bicích. Celá baterie bicích (záznamy ze všech mikrofonů) se sloučí do jedné skupiny. Tato skupina se pak kvantizuje celá spolu. Díky možnosti nastavení preferencí lze zvolit, který úder je na tom správném místě, v případě, že se dva údery, podle kterých se kvantizuje, mírně rozcházejí. Co je v oblasti kvantizace zvukových dat jedinečné, je funkce Crossfades v rámci kvantizace. Kliknutím na toto tlačítko se prodlouží zvukové regiony, mezi kterými vznikla kvůli kvantizaci mezera (a tedy absolutní ticho). Levý a pravý region jsou vzájemně prolnuty. Díky tomu nevzniká nepříjemné absolutní ticho a bicí nezní jako kdyby byly gateované.

Práce s takey

Zjednodušená byla práce s takey, tedy s vícenásobným záznamem ve smyčce do jedné stopy a následnou možností volby jednotlivých částí z různých záznamů. Při tomto způsobu se jednotlivé záznamy ukládají do vrstev. Nyní se v případě střihu, abychom mohli vybrat záznam z jiné vrstvy, střihnou všechny vrstvy společně, což výrazně zrychluje práci. Dříve bylo nutné stříhat každou vrstvu samostatně a mohly tak vznikat nepřesnosti ve střizích. Na druhou stranu v případě posunutí místa střihu již vrstvy nepracují společně. To může být výhodou, pokud chceme z nějakého důvodu použít třeba více vrstev, ale i nevýhodou, pokud jen měníme místo střihu. Osobně bych preferoval možnost přepínání mezi oběma stavy.

MIDI

Pro ty, kteří se rádi šťourají v MIDI a chtějí si s ním pohrát a vyblbnout se, nabízí Nuendo 5.5 druhou generaci VST Expression a také Note Expression. Díky této technologii lze jednoduše přepínat mezi různými artikulacemi nástrojů (pizzicato, legato, staccato, flažolet atd.). Tyto události lze řídit buď přímo ze Score editoru a z notace a nebo i z ostatních editorů. Pro změnu artikulace, ať je v MIDI jakkoliv složitá (někdy je potřeba vyslat až tři MIDI události nebo je třeba změnit program zvuku a nebo i MIDI kanál), stačí vždy jen jediný příkaz.

VST Expression 2 umí pracovat s MIDI daty na úrovni jednotlivých not, což dosud nebylo možné. Dosud bylo možné s MIDI událostmi pracovat jen na úrovni MIDI kanálů. To znamená, že pokud je v jednom MIDI kanálů více znějících tónů současně (souzvuk), lze jednotlivé noty souzvuku editovat různě. Lze nastavovat různé křivky průběhů všech MIDI kontrolérů (hloubka reverbu, hloubka chorusu, variačního efektu, úroveň modulace, ale i ohýbání tónů atd.). Takovýmto způsobem lze pracovat pouze s nástroji kompatibilními s VST 3.5. Tuto prozatím poslední verzi standardu Virtual Studio Technologie firma představila spolu s uvedením Cubase 6.

Přepracované a inovované byly různé efekty. Loop Mash - pro kreativní práci se smyčkami - nabízí druhou generaci s novými efekty, rozšíření řídicích povelů a plnou kontrolou pomocí MIDI.

Namísto HALion One je nyní integrován HALion Sonic SE. Ten nabízí především možnost práce s multi-timbrálem, tedy až se všemi šesti MIDI kanály současně. Tím simuluje klasický hardwarový nástroj a usnadňuje práci tvůrcům MIDI skladeb.

Pro ty, kteří si chtějí Nuendo 5.5 vyzkoušet, nabízí firma Steinberg plně funkční stodvacetidenní zkušební verzi. Tato verze umí i ukládat, načítat veškeré projekty atd., stejně jako plná verze. Její omezení je opravdu jen na sto dvacet dní. Pro její chod je ale nutný USB Steinberg key, který je následně používán i pro ochranu licence plné verze.

Závěr

Nuendo 5.5 je velkým krokem dopředu. Od Nuendo 5 byl udělán stejně velký krok jako je mezi Cubase 5 a Cubase 6. Výhodou je, že Nuendo 5.5 je update, který je majitelům verze 5 k dispozici zdarma.

Filozofie firmy Steinberg a produktů Cubase versus Nuendo je opravdu zajímavá. Nuendo nabízí řadu vylepšení oproti Cubase, zejména v oblasti směrování signálu, profesionální práce se zvukem k videu a urychlení práce díky různým „drobnostem“. Zároveň Nuendo jaksi sází na jistotu a je oproti Cubase vždy jakoby trochu pozadu. Čeká, až když jsou nové funkce vyladěné a stoprocentně kompatibilní a funkční.

Nuendo představila firma s příchodem nového století/tisíciletí, tedy v roce 2000. Postaveno bylo jako audio software s MIDI, oproti Cubase, která byla postavena jako VST a MIDI s audiem. V té době byla Cubase ve verzi VST 5. Teprve až rok po Nuendu byl představen první specializovaný ovladač Houston, který je dnes již také historií. Stejně tak virtuální nástroje The Grand (dodnes na trhu), Voice Machine, Warp a Virtual Guitarist, které jsou již také historií, přišly až po Nuendu.

www:

http://www.steinberg.net/en/products/nuendo.html

Klady: 
Nuendo 5.5 update je pro majitele Nuendo 5 zdarma
kvantizace bicích, která pracuje i s crossfade
VST Expression 2 s možností snadného přepínání artikulací v MIDI.
multitimbrální HALion Sonic SE vycházející ze zvuků Yamaha
funkčnost všech vlastností byla otestována uživateli Cubase 6
Zápory: 
práce s vrstvami (takey) stále není úplně nejjednodušší
Nuendo 5.5 nepředstavilo nic opravdu nového, co již neznáme z Cubase. To, čím má Nuendo oproti Cubase navrch, zůstalo stejné, co již bylo ve verzi Nuendo 5.
Autor: 
Martin Jirsák