zobrazit:

Roland V-Accordion FR-4x - digitální akordeon

Roland V-Accordion FR-4x v klávesové verzi můžete zakoupit od ledna v ČR za 102 660 Kč.

 

Firma Roland se zapsala do našich podvědomí jako první výrobce digitálních akordeonů, které již nějaký ten pátek nabízí svým zákazníkům. Přesto že se akordeonisté dělí do dvou táborů (jedni co digitální akordeon nemusí a druzí, kteří v něm vidí velký potenciál), našel si virtuální akordeon svoje příznivce, kteří na ně nedají dopustit. Protože jdou technologie mílovými kroky dopředu, představila v roce 2016 firma Roland veřejnosti žhavou novinku V-Accordion FR-4x, který bude nabízen ve dvou verzích. Knoflíkové a klávesové. V dnešním testu se zaměřím na klávesovou verzi.

 

Jak vypadá FR-4x

Testovaný model byl proveden v elegantní černé barvě. Na první pohled vypadá jako obyčejný akordeon s 37 klávesami a 120 basy. Při pohledu na diskantovou část, kde má akordeonista standardně rejstříky, zjistíte, že tento nástroj toho nabízí daleko víc.

 

Téměř všechny ovládací prvky najdete přehledně seřazeny v několika sekcích právě zde. K dispozici je jedno podsvícené tlačítko, čtyři knoflíky, devatenáct kulatých tlačítek, devět registrů, USB vstup pro flash disk, a pod mřížkou jsou ukryty reproduktory diskantové části. To vše vlastně nahrazuje klasickou mechaniku akordeonu. V horní části diskantu najdete standardní řemínek pro zavření měchu, úchyt pro řemeny a malý displej se dvěma LED diodami. Ve spodní části diskantu jsou kromě standardního zavírání měchu a úchytu pro řemeny všechny vstupy a výstupy. Vstup pro adaptér, kombinovaný vstup MIDI Out/In, USB vstup pro připojení počítače, dva výstupy pro připojení nástroje do zesilovače označené jako Treble (pro pravou) a Bass (pro levou). Nechybí ani sluchátkový vstup.

 

Doprovodná část má nahoře a dole cvoček pro zapnutí řemínku měchu. Nahoře však budete marně hledat klasické kolečko pro nastavení vodicího řemenu. Nad knoflíčky basů je umístěno sedm registrů. Na boku doprovodné části je zmíněný vodicí řemen pro tah měchu, vyfukovací knoflík s regulací a čtyři gumové nožky. Pod mřížkou v horní a dolní části jsou ukryty reproduktory doprovodné části.

 

 

Záda akordeonu mají kvalitní polstrování, které je uchycené na čtyřech drucích, a ty se dají se kdykoliv odepnout. Polstrování je zajímavé tím, že je protažené až na konec zapnutého měchu. Pokud jej odehnete, najdete pod ním šachtu pro vložení baterií.

 

FR-4x je povrchově velmi kvalitně zpracován. Po této stránce se mu nedá nic vytknout. Pokud se na nástroj budu dívat jako akordeonista, k některým věcem bych měl drobné výhrady. Například regulace řemenu tahu měchu se zde provádí pomocí suchého zipu. Klasické řešení se mi zdá daleko lepší. Nebo umístění vstupů a výstupů. Při standardním držení a sezení akordeonisty, kdy má nástroj posazen na levé noze, by mohlo dojít lehce k poškození vstupů, výstupů nebo připojených kabelů. Ale je to jen můj úhel pohledu. Určitě chlapci od Rolandu mají vše ověřené a vyzkoušené. :-) Abych jen nekritizoval, mám zde také jednu velkou pochvalu. A to za odepínací, protažené polstrování. Výborný nápad, hlavně toho protažení. Už nikdy si nebudu ničit měchem oděv.

 

Základní kroky a nabídka nástroje

První krok po zapnutí nástroje bylo obnovení továrního nastavení (Factory All Reset). Akordeon totiž přede mnou testovali v jiném evropském státě. Druhý krok, jako vždy, vedl k deaktivaci funkce Auto Off. Pak bylo vše připraveno k testování.

 

 

Vzal jsem to hezky od nabídky nástroje (Menu), abych zjistil, co nabízí operační systém tohoto modelu. Do nabídky vstoupíte stiskem kombinovaného tlačítka Menu/Write. Pro pohyb v menu se používají dvě tlačítka se šipkou vpravo a vlevo. Nabídku jsem si prošel. Nabízí hráči celkem třináct skupin nastavení. Acc Edit, BassEdit, FbasEdit, OrchEdit, OrgnEdit, OBasEdit, OChdEdit, OFBsEdit, DrumEdit, RightHnd, SetComon, System a Utility. V každé skupině najdete další podnabídku, se kterou můžete pracovat. Pro příklad jsem zvolil skupinu editace akordeonu (Acc Edit), do které jsem vstoupil pomocí tlačítka Enter/Yes. Pro pohyb v nabídce slouží opět tlačítka se šipkami. Pro úpravu parametru se používají dvě tlačítka +Value a -Value. Pro potvrzování je k dispozici tlačítko Enter/Yes. Pro výstup z podnabídky a nabídky Menu slouží tlačítko s označením Exit/No.

 

Kompletní parametry nástroje jsem si prošel a musím říct, že mi v danou chvíli nic nechybělo. Nabídka je široká a rozhodně bude co nastavovat. Vždy bude záležet pouze jen a jen na vás, jak budete chtít mít svůj akordeon nastavený.

 

Co vše umí virtuální akordeon

Tak jak jsme si v úvodu řekli, hned vedle klaviatury nástroje najdete všechny ovládací prvky akordeonu. Ty jsou rozděleny přehledně do šesti sekcí.

 

První sekce obsahuje modře podsvícené kulaté tlačítko pro zapnutí nástroje. Přesto že je dnes tato barva podsvícení trendy a používají ji snad všechny firmy, osobně bych zvolil jinou. Méně agresivní. Ale je to jen můj pohled. Pod tímto tlačítkem najdeme dva knoflíky. První je určen pro zesílení zvuku nástroje (Volume) a druhý pro vyvážení manuálů diskantu a doprovodu (Balance). Ve středu je vyvážení akordeonu přesně na půl, dolů je zesílen pouze diskantový manuál (Treble) a nahoru pouze doprovodný manuál (Bass). Středové vyvážení nemusíte odhadovat. Při jeho nastavení vždy knoflík zacvakne přesně ve středu, což je výborné řešení. Pod nimi najdete všechna tlačítka, která jsme si popsali v části základní kroky a nabídka nástroje.

 

 

V druhé sekci, která je určena levé ruce (Left Hand), je k dispozici celkem pět tlačítek s červenou LED diodou (Drums, Orch Bass, Orch Chord/F.Bass, F.Bass a Bass & Chord). ED dioda je natočena k hráči tak, aby ji dobře viděl, když má nástroj na sobě. Při zapnutí je standardně aktivní tlačítko Bas & Chord. Výše popsaná tlačítka přesně definují, jaký režim v danou chvíli nástroj používá. Pojďme si říci, jak to funguje v praxi. Volit můžete mezi standardním basem (Bass & Chord) a melodickým basem (Free Bass). Můžete i různě kombinovat. Například použijete-li bas a akord a k němu zvolíte bicí (Drums), hraje vám společně s basem velký buben (šlapák) a s akordy malý bubínek (cenťák).

 

Digitální akordeony mají ještě jednu zvláštnost: Podporují rychlostní úhozovou dynamiku. Tu nelze použít u klasických režimů standardního a melodického basu. A jak to funguje? Uvedu malý příklad: Zahrajete-li razantněji bas se šlapákem, ozve se k němu ještě činel. Zvolíte-li orchestrální bas (Orch Bass), hraje vám místo klasického basu basová kytara. Použijete-li orchestrální akord (Orch Chord/F.Bass), hraje místo klasického akordeonového akordu například kytara. Tento režim lze využít i ve spojení s melodickým basem. Samozřejmostí je změna zvukové barvy. Pokud si tedy trošku pohrajete s nástrojem a popustíte uzdu fantazii, může vám hrát doprovodný manuál jako celá kapela.

 

Třetí sekce je určena pravé ruce (Right Hand). Ta disponuje třemi tlačítky s červenou LED diodou (Accordion, Orchestra, Organ). Už samotné názvy napovídají, jaké režimy může hráč v pravé ruce používat. Klaviatura akordeonu má také rychlostní úhozovou citlivost. Platí to pouze pro orchestrální zvuky. Ale jen některé. Zvukové barvy akordeonu a varhan reagují vždy jen na tah měchu. Pojďme si v kostce říct, co jednotlivé režimy nabízejí. Režim akordeonu umožňuje vybírat z celé řady sad těch nejznámějších světových zvuků akordeonů. Namátkou: Musette, Concerto, Bajan, Jazz, Cajun, Bandoneon, Alpine, Irish, a takto bych mohl ve výčtu pokračovat. Nemusíte tak vlastnit stovku nástrojů. Stačí jeden s takovýmto výběrem. Výběr sad je jednoduchý. Zvolíte Accordion, na displeji se objeví S001 a pomocí tlačítek Value můžete začít procházet a vybírat akordeonové sady. Jako každý akordeon má i digitální akordeon možnost registrování. Fyzicky má k dispozici sedm registračních tlačítek a jedno tlačítko pro přepínání sad registrů A (1-7) a B (8-14). Celkem tedy nabídne čtrnáct variant. Jsou to vlastně všechny, které známe z klasického akordeonu používajícího 4′, 8′ a 16′ (viz obrázek registrů). Zvolený registr je vždy zobrazen v horní části displeje.

 

 

Orchestra režim nabídne více než sto padesát orchestrálních zvukových barev. Je to výběr zvuků, které známe z rolanďáckých klávesových nástrojů. Různá piana, elektrická piana, varhany, kytary, basy, žestě, dřeva, dechy, synty a další. Nechyběla zde ani moje oblíbená zvuková barva Jump Brass, která se schovávala pod číslem 107. Tak jak jsem se zmínil výše, některé zvukové barvy reagují na rychlostní úhozovou dynamiku (například piana, elektrická piana, laděné bicí, kytary), některé na měch (například varhany, akordeony, basy, smyčce, vokály, žestě, dřeva), a některé dokonce na měch i úhoz (Jazz Scat2, Jazz Scat3).

 

Když jsem používal měch za účelem dynamiky, bylo krásně slyšet, jak se u jednotlivých nástrojů měnily samplované vrstvy. Co se týče volby zvukových barev, tak ta je podobná jako u akordeonu. Jak říká klasik, možnosti jsou velké a nepřeberné. :-) Poslední režim s názvem Organ nabídne různé zvukové barvy varhan, hodící se snad do všech hudebních žánrů od jazzu a latiny přes rock, blues až po klasiku. Vybírat můžete ze dvou sad po sedmi (A 1-7, B 8-14). Výběr zvukové barvy varhan provedete tlačítkem registru. Stejným registrem, kterým jste vybrali varhanní zvuk, můžete upravit také efekt Rotary ze Slow na Fast a obráceně. Vše funguje rychle a jednoduše.

 

Samostatně je zde umístěno tlačítko s LED diodou s názvem User Program. Právě zde si můžete uložit veškerá svoje nastavení. Uživatelské programy jsou koncipovány do sedmi bank. Každá banka má čtrnáct míst ve dvou skupinách (A 1-7, B 8-14), což je celkem devadesát osm nastavení. Jak se vše programuje, rozvádět nebudu, protože by to přesáhlo rámec testu. Výběr uživatelského programu provedete tak, že si zvolíte tlačítky registrů Bank 1-7, potom skupinu A nebo B a jako poslední vyberete opět tlačítky registrů 1-7 program se svojí zapsanou kombinací. A vše je připraveno ke hře. I tady to funguje velmi jednoduše.

 

V-akordeon nabízí také sekci Player. Ta má k dispozici tři tlačítka. Song List/Demo, Play/Stop a Rec (Recording). Pokud tedy zasunete do slotu USB flash disk, můžete začít využívat služeb těchto tlačítek. Provedl jsem tedy malý testík. Na osmigigovoý flash disk jsem si přehrál tři složky s akordeonovými podklady ve formátu mp3, které používám při výuce. Potom jsem zmáčkl tlačítko Song List a na displeji se objevila první složka. K pohybu mezi složkami jsem použil tlačítka Value. Pro výběr složky stačilo zmáčknout Enter/Yes. Pak jsem nalistoval opět tlačítky Value skladbu a zmáčkl tlačítko Play/Stop a skladba začala hrát. Pro zastavení se používá stejné tlačítko. Pro přesun na začátek použijete -Value. Pro přeskočení na další skladbu +Value. Přehrávač pracuje jak se soubory ve formátu mp3, tak wav. Vyzkoušel jsem i záznam. Stačí zmáčknout tlačítko nahrávání (Rec) a záznam začne. Ukončení nahrávání provedete stejným tlačítkem. Na displeji Vám naskočí Song1, který si můžete přejmenovat podle sebe. Název může mít pouze osm znaků. Pro posun v názvu požijete tlačítka se šipkou nahoru a dolů. Pro výběr znaku použijete tlačítka Value. Pro uložení stačí zmáčknout Menu/Write a vše je v mžiku uloženo na flash disku. Záznam na disku najdete ve složce MyRec. Je zaznamenán ve standardním formátu wav.

 

Pod sekcí playeru najdeme knoby efektů Reverb (osm typů), Chorus (osm typů). Nahoru jsou efekty na nule, dolů na sto dvaceti sedmi. Pokud necháte knoby na středu, ukazuje displej hodnotu 50. To nám říká, že větší rozpětí je přeneseno do horní části (51-127). Ani zde nemusíte odhadovat středové nastavení. Oba knoflíky zacvaknou přesně ve středu.

 

 

Napájení

Nástroj má dvě varianty napájení. Buďto pomocí adaptéru (PSB-7U), nebo deseti bateriemi typu AA. Co se týče první varianty, tak tou se nebudu zabývat. Zastavím se spíše u té druhé. Pokud tedy chcete používat tento režim, měli byste dle doporučení použít hybridní akumulátory NiMH (niklmetalhydridové) s kapacitou 2000 mAh.

 

Uváděná doba použití je pět hodin se zapnutými reproduktory a devět hodin s vypnutými reproduktory. Já jsem pro test použil NiMH - 1,2 V; 2500 mAh. Přesto že jsem měl o něco silnější variantu, naměřené časy zhruba odpovídaly uváděným hodnotám. Když je úroveň baterií nízká, nástroj vás upozorní na displeji hláškou Battery Low. Bateriový provoz vždy ovlivňuje spousta věcí, od teploty přes používaný režim až po aktuální stav baterií. Dobré je tedy mít po ruce vždy alespoň jednu náhradní nabitou sadu.

 

Je škoda, že při připojení adaptéru se baterie automaticky nedobíjí. Pro nabití musíte použít vždy externí nabíječku. Osobně doporučuji nabíječku s vybíjením a opětovným dobíjením baterií.

 

Historie akordeonu sahá někam do poloviny devatenáctého století, kdy se začal v jednodušší variantě objevovat ve střední Evropě. My se ale přeneseme o několik desítek let dále. Psal se rok 1967, kdy zakladatel firmy Roland Corporation Ikutaro Kakehashi navštívil kolébku akordeonu Itálii (Castelfidardo v Le Marche). Akordeon mu natolik učaroval, že si zakoupil dva nástroje, které si odvezl s sebou domů do Japonska a začal snít sen o vytvoření elektronického akordeonu. Tak po letech výzkumu a vývoje spatřil světlo světa první digitální akordeon Roland FR-7 (2004). Pak následovaly další roky vývoje a výzkumu virtuální technologie. A tak vznikl V-Accordion.

Poznámka: Čerpáno z firemních zdrojů.

 

Software

K V-akordeonu je možné si stáhnout FR-4x Editor v1.00, který je určen pro uživatele operačního systému Windows i Mac OS X. K tomuto podpůrnému prográmku budete také potřebovat ovladač. V době testu byl k dispozici Roland Arranger Driver Ver.1.0.0 pro Windows 10, 7 (64 i 32 bitů). Pro Windows 8/8.1 je k dispozici verze 1.1. Roland Arranger Driver Ver. 1.0.1, Mac OS X podporuje od 10.9. výše. Nezapomeňte si také stáhnout a nainstalovat nejnovější verzi Javy (JRE). Bez ovladače a Javy vám editor nepoběží!

 

Pokud tedy budete chtít nový akordeon editovat z pohodlí svého počítače, doporučuji vám stáhnout si z firemních stránek výše uvedený software a nainstalovat si jej. Pomůže vám zefektivnit práci s nástrojem.

 

Závěr a také trocha čtení pro ortodoxní akordeonisty

Jsem původně vystudovaný akordeonista, který nějaký ten pátek na akordeon hraje a vyučuje. Dovolím si před samotným závěrem malou úvahu na téma digitální akordeon. Mnohdy slýchávám u ortodoxních kolegů akordeonistů takové divné názory. Například: To není žádný akordeon, vezměte si ho mezi samohrajky (rozuměj mezi keyboardy), tam na něj můžete hrát. Na ten nástroj se nedá pořádně tvořit žádný tón a podobně.

 

Dovolím si tvrdit, že to je bohužel pouze názor lidí, kteří si na digitální akordeon nikdy nezahráli. Tón se dá na tento nástroj tvořit podobně jako na klasický akordeon. Pouze s tím rozdílem, že není tvořen mechanickou cestou, ale elektronickou. Digitální akordeon nabízí další možnosti, které by klasický akordeon nikdy hráči nabídnout nemohl. Například volbu různých systémů, dalších zvukových barev akordeonů, možnost kombinovat hru s dalšími zvukovými barvami, bicími nebo kompletními podklady, které si můžete pustit ke svému sólovému hraní a zahrát si například akordeonový koncert s perfektně natočeným symfonickým orchestrem. Nesmím zapomenout na rychlostní dynamiku, která byla výsadou hlavně elektronických klávesových nástrojů, a takto bych mohl ve výčtu dále pokračovat. Cílem digitálního akordeonu rozhodně není nahradit akustický akordeon. Je zapotřebí jej chápat jako další prostředek rozšiřující možnosti klasického mechanického nástroje. Hlavní cíl vidím v podpoře kreativity všech akordeonistů, kteří nechtějí zůstat pouze u toho klasického nástroje. Právě to může být jedna z cest, jak znovu vrátit akordeon mezi nejpopulárnější nástroje tady u nás v České republice, tak jak je tomu téměř všude v celé Evropě.

 

Kdybych měl vše říci jednou větou, vypadalo by to asi následovně: Vážení kolegové, V-Accordion FR-4x mne náramně bavil!

 

 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Provedení V-akordeonu FR–4x FR–4xb – knoflíkový (92 knoflíků) a FR–4x – klávesový (37 kláves)
Barevné provedení nástroje černá a červená barva
Akordeonové sady 100 sad (včetně 67 načtených sad)
Orchestrální zvukové barvy 162
Varhanní zvukové barvy 32
Bicí zvukové barvy 3
Nabídka OS nástroje Menu (celkem 13 položek) → Acc Edit, BassEdit, FbasEdit, OrchEdit, OrgnEdit, ObasEdit, OchdEdit, OFBsEdit, DrumEdit, RightHnd, SetComon, System, Utility Poznámka: Každá z třinácti položek má další širokou nabídku (viz nástroj nebo manuál)
Volitelné příslušenství obal na akordeon – Bag FR–3, sluchátka – RH 200, RH–A7 (WK, BK, RD), pedálový MIDI ovladač FC–300
Rozměry 481 x 270 x 430 mm (šířka, hloubka, výška)
Hmotnost 8,9 kg

 

www:

www.roland.com/us/products/FR-4x/

Klady: 
profesionální zpracování nástroje
možnosti nástroje
ozvučení nástroje
FR-4x Editor pro Windows a Mac OS X
možnost nahrávání vlastní hry ve formátu wav
odepínací, protažené polstrování
Zápory: 
seřizování řemenu měchu pomocí suchého zipu
umístění vstupů a výstupů
Autor: 
Bohuslav Bob Zika