zobrazit:

Rodgers Insignia 538 - dvojmanuálové varhany

Testovaný nástroj(e): 

Dvojmanuálové varhany mohou v tutti rozeznít naráz až dvacet šest rejstříků plus dalších dvacet čtyři orchestrálních hlasů, včetně vokálních sborových či carillonu. Naprosto špičková simulace prostoru RSS včetně simulace užitých architektonických materiálů.
Doporučená cena nástroje včetně lavičky (bez pedálu) je 140 000 Kč (Rodgers Insignia 538 MD/ Rodgers Insignia 538 ML) a  za 180 000 Kč pořídíte verzi s dřevěným kabinetem (Rogders Insignia 538 WD / Rodgers Insignia
538 WL). Ceny jsou včetně DPH.

Na hudebním veletrhu v Praze se nástroj Insignia 538, vyvinutý v Evropě, příliš neprojevoval, vtěsnán mezi jiné klávesové nástroje nebyl slyšet ani se sluchátky. Nyní je možno zahrát si na něj v sídle českého zastoupení firmy Roland a Rodgers ve vhodnějším prostoru, než je veletržní vřava, která je jen pro otrlé povahy a je pravým opakem velebného chrámového ticha, do něhož může ještě velebněji zahřímat či něžně zaševelit sám král nástrojů.

Technologie

Oproti jeho předchůdcům zde byl technologicky učiněn mílový krok v tvoření tónů a v intonačních možnostech, čímž nyní Insignia 538 umožňuje za cenu ve srovnání s ostatními nástroji poměrně malou proniknout do fascinujícího světa zvuků současných nástrojů Rodgers. Svou novou čipovou generaci Roland v tomto nástroji aplikoval ještě před jejím zavedením do keyboardů, syntezátorů a digitálních klavírů. Rodgers tím zaujal na trhu zcela novou pozici, neboť teď nabízí vynikající varhany ve všech cenových kategoriích. Možnosti intonačních zásahů, variabilního routingu výstupů, zásahů do rozdělení MIDI kanálů či možnosti záměny manuálů jsou nyní přítomny i v nejmenším modelu: v Insignia 538. Tvorba tónů je stodvacetiosmihlasá a používá navýsost chytře naprogramovaného hlasového mappingu k „ukrádání tónů“, kterého si nevšimneme ani při plné zaměstnanosti všech prstů v Regerově polyfonii (v Chorálních fantaziích) a Ligetiho klastrech (Volumina).

Proběhnout si menu a submenu lze po určitém čase zapracování velice hbitě pomocí točítka, dalšího otočného knoflíku s příslušnými kombinacemi ve formě Set tlačítek a rejstříkových sklopek, respektive tlačítek kombinací. Bohatost nastavitelných parametrů je zde překážkou pro tento druh obsluhy, která by asi při jiném druhu naprogramování v jedné zásuvce či v jiné formě byla snazší. Přesto bylo ve struktuře menu provedeno smysluplné členění a po zapnutí se zobrazí tři hlavní skupiny Pipe Modeling, Room Modeling a Console.

To, že dnes je ve všech varhanách Rodgers sériově zabudovávána fantastická kvadrofonní prostorová simulace Roland RSS-330, opět mimořádně zvyšuje hodnotu těchto nástrojů. Zvláště proto, že RSS-330 již není na trhu jen jako samostatné zařízení. Možnosti nastavení jsou tak rozmanité, jak různá místa instalace připadají pro nástroj v úvahu, a sahají od malých prostor, kaplí a síní až po velké sály a katedrály. Jak známo, dají se přitom nastavit i materiály použité v konkrétních prostorách (kámen, dřevo, textilie) a také lze nastavit sílu tohoto efektu. Je to i nadále jeden z nejlepších systémů prostorové simulace na trhu a nesmírně zvyšuje hodnotu nástroje Insignia 538.

Dispozice varhan a jejich herní vlastnosti

Insignia 538 disponuje čtyřikrát dvaceti šesti znějícími rejstříky a rejstříkovou databankou se šedesáti třemi specifickými rejstříky plus čtyřiadvaceti nástrojovými či orchestrálními hlasy hratelnými s dynamikou úhozu. Čtyři pevné konfigurace Barock, English, French a American Classic sestávají ze smysluplných sestav toho, co nabízí rejstříkový fundus varhan, a nejsou tudíž čtyřmi různými sadami samplů. K tomu je vyhrazena ještě jedna uživatelská konfigurace, kam můžeme uložit a odtud si vyvolat zcela vlastní varhanní dispozici a intonaci. Varhanní rejstříky znějí již v továrním nastavení velmi dobře, ovšem varhany budou k životu pořádně probuzeny až tehdy, dáme-li si námahu provést také možnou intonaci tón po tónu každého jednotlivého rejstříku (bez separátního počítače!). Pipe Modeling krom toho umožňuje akustickou simulaci žaluzií, velice působivý je Random Tune dosahující velmi živého zvuku a různě tvarovatelnou souhru tónů. Tím získáme namísto sériového výrobku již své zcela osobní Rodgers varhany. Všechny změny - intonační, změny v kombinacích, změny jiných parametrů a v MIDI-Recorder/Player - se dají uložit na USB flash disk a z něj kdykoli vyvolat.

Klaviatury s dynamikou úhozu jsou lepší u některých jiných srovnatelných nástrojů. Třicetitónový pedál je paralelní. Obzvláště pěkné je to, že i v tomto nejmenším modelu jsou kombinace pro tutti a jednotlivé stroje i programovatelné rejstříkové crescendo, jak je známe z crescendového válce píšťalových varhan. Krom přebohaté MIDI implementace, poskytující rozmanité možnosti s dalšími expandery a externími zařízeními, má Insignia 538 normální, basové i melodické spojky.

Melodická spojka je vynikající zvláště pro klavíristy, kteří nehrají varhanní pedál a nejsou také zvyklí na vícemanuálovou hru. Pomocí basové spojky zaznívají během hry nejhlouběji stisknuté tóny i v pedálových rejstřících a melodiová spojka činí totéž s nejvyššími stisknutými tóny a rejstříky žaluziového stroje. Tak může pianista na těchto varhanách nabídnout opulentní skladbu v podobě varhanní hry na dvou manuálech s pedálem, zatímco zběhlému varhaníkovi tato smysluplná zařízení umožní neslýchaně působivé efekty a jiné možnosti prstokladu, jaké by u běžné hry tria nebyly možné. Nástroj má osm historických ladění, transpozér s automatickým zpětným nastavením, možnost jemného dolaďování, celokovovou balanční šlapku (volitelnou jako rejstříkové crescendo nebo jako žaluziová šlapka) s nožním tlačítkem MIDI sustainu pro přeznívání tónů při klavírní hře apod.

Zvuk

S Insignií 538 se nám dostává rodgersovského zvuku píšťalových varhan hned na nejvyšší úrovni. Základní povaha zvuku je angloamericky teplá a zakulacená, nicméně ne tak široká a rozbředlá jako v zámoří. Lze zde jasně a zřetelně vnímat pozitivní vliv evropských vývojářů. Zvuk je jasný, čistě průzračný a grandiózně se stupňuje až do tutti. Jednotlivé rejstříky jsou charakteristické a přirozené, dají se právě intonováním tón po tónu nádherně individualizovat, k tomu přistupuje ještě Random Tuning dodávající ve smysluplných a neustále proměnlivých algoritmech kolísáním ladění způsobované zvukové proměny, připomínající flexible wind. Je vidět (ale hlavně slyšet), že zde byla postavena smysluplná základní dispozice, která za použití tlačítek předvoleb je znovu nastavitelná i po výměně hlasů a obsahuje další rejstříky různých typů varhan. Tak jsou oba Open Diapasony skutečně velmi autentické coby základní zvuk rejstříků anglických varhan. Francouzský Montre a německý Prinzipal nabízejí důležité, charakteristicky odlišné rysy základního zvuku pro odpovídající varhanní hudbu. Obzvláště pěkné jsou u varhan Rodgers jazyky, lhostejno, zda velké jako Trompete a Bombarde či lyrické jako Oboe, Klarinette nebo Krummhorn. I různé výchvěvy a smyky jsou jak pro angloamerickou, tak i pro francouzskou a německou hudbu romantismu velmi zdařilé a v dostatečném výběru. Flétny mohou přesvědčit o tomtéž, a chceme-li např. u koncertní flétny větší znělosti a zaplnění prostoru, dá se to uskutečnit poměrně rychlou intonací každého jednotlivého tónu. Přidaný efekt pro zvukové změny u crescendového pedálu činí přednes odpovídající romantické a současné hudby konečně snesitelným, neboť opouští dosavadní pouhopouhé změny hlasitosti. Je zde totiž znát, jak se mění struktura alikvotních tónů, výraz a volumen. Že tuto funkci nabízejí i jiní výrobci, je samozřejmě známo, avšak u Rodgerse funguje neobyčejně dobře. Ozvučení nasměrované na nohy hráče, jímž je Insignia 538 vybavena, opět maří a ničí mnohé z vynikajícího zvuku rejstříků a pléna, zejména pak se to přirozeně projeví při tutti. Nástroj této kvality zvuků bezpodmínečně vyžaduje externí ozvučení, které každému doporučuji si opatřit coby nedílnou součást nástroje, jako je tomu u typu Roland C-330.

Facit

Závěrem chci upozornit na to, že instalace takovýchto varhan již proběhla například v malém kostelíku Jana Křtitele na Prádle v Praze, kde však nemohou být ani zdaleka využity všechny jejich dispozice, protože tam nebylo instalováno žádné externí ozvučení. Pro kostel zcela nepotřebné ozvučení nohou hráče u hracího stolu samozřejmě co do síly dostačuje, avšak kvalitní externí ozvučení, je-li správně zapojeno, člověku prostě bere dech a nedovolí mu, aby se jen tak brzy zase spokojil s ledajakými varhanami. Proto tolik lituji, že není dosud v České republice možnost dopřát si mimořádný zážitek, ukazující jaký vývojový skok vykazuje kvalita zvuku a technologie u Rodgers Insignia 538.

kryt manuálu: uzamykatelná roleta PVC nebo dřevo

lavice: dub nebo laminát (světlý nebo tmavý)

notový pult: akrylové sklo nebo laminát (světlý či tmavý)

pedálnice: radiální konkávní 30, paralelní konkávní 30, radiální plochá 27, paralelní plochá 30

znějící rejstříky: 26

manuálové (pedálové) spojky: I/P, II/P, II/I, II Unison Off (podsvícené)

MIDI spojky: Orch/MIDI Pedal, Orch/MIDI Man I, Orch/MIDI Man II

jiné sklopky: Bass, Melody, Crescendo, Tremulant Man I, Tremulant Man II

ladění: 8 druhů volitelných na displeji

kombinace: 8 x 4 pro celý stroj, 5 pro Man I, 5 pro Man II

šlapka: nastavitelná jako crescendová neboli žaluziová, level crescenda na displeji

sustain: též ve šlapce (nastavitelný též jako sostenuto nebo una corda)

general volume: analog

otočný regulátor: General Volume, Input Level, basový pedál

displej:128 x 64

aux výstup: L/mono, R

aux vstup: L/mono, R

jemné ladění: 416 Hz až 463,7 Hz

interní ozvučení: 2 x bas, 2 x výšky

výkon zesilovače: 60 W plus 60 W RMS

audio systém: interní dvoukanálový 2 x 60W RMS, externí čtyřkanálový, potřebuje však vlastní zesilovač a reproduktry

Přesvědčivá kvalita vychází z nové technologie tvorby zvuku poprvé aplikované právě v tomto nástroji. Nadto je Insignia 538 v mnohém vybavena širokými možnostmi intonace, jaké byly předtím vyhrazeny výlučně „královské třídě“ nástrojů Rodgers z nejvyšší série Masterpiece. Čtyři velké a vyvážené dispozice z rejstříkové banky obsahující třiašedesát znějících rejstříků ve spojení s jedinečnými a inovativními prvky výbavy této cenové třídy (Euro Compact) a s nekompromisní špičkovou kvalitou charakterizují tento model varhan již zcela podle evropského vkusu.

Klady: 
jeden z nejlepších systémů RSS prostorové simulace na dnešním trhu
možnost samostatné intonace jednotlivých tónů tak jako u skutečných varhan bez separátního počítače.
barokní, romantická, německá, francouzská, anglická i americká dispozice
nenápadné na pohled, při zasvěcené instalaci naprosto famózní na poslech
USB, možnosti připojení dalších expandérů
Zápory: 
množství nastavitelných parametrů brzdí rychlost obsluhy, chceme-li v rámci jednoho koncertu vystřídat různá nastavení, včetně změny ladění pro hraní literatury různých období
samotné interní ozvučení zapírá skutečné možnosti varhan
naprostá nezbytnost externího ozvučení, které teprve plně odhalí skryté poklady nástroje!
pro Evropana poněkud zbytečná přítomnost rejstříkového vypínače Unison Off :-)
Autor: 
Karel Dolista