zobrazit:

Novation Ultranova - virtuálně analogový syntezátor

Testovaný nástroj(e): 

Novation Ultranova j</b>e virtuálně analogový syntezátor, vokodér, MIDI keyboard a audio rozhraní pro PC, Mac i na pódium. Doporučená cena je 14 000 Kč.

Britská firma Novation patřila v devadesátých letech mezi pionýry virtuálně-analogové technologie a její Nova i Supernova se řadí mezi legendy své doby. Později se firma soustředila na MIDI kontroléry, ale syntezátor zůstal v produkci jako součást některých z nich (X-Station). Naposled se vrátil jako XIOsynth, vybaven řadou nových funkcí. Nejnovější Ultranova zašla ještě dál. Uvidíme.

Třicet sedm syntezátorových kláves s rychlostní a tlakovou citlivostí, vlevo od nich průsvitná kolečka pro pitch bend a modulaci s neónově modrým LED prosvícením. Na panelu nad klávesnicí je třicet devět uniformních prosvětlených tlačítek s popisem. Naprostá většina slouží k vyvolání odpovídající editační stránky na displeji. Rozměrný alfanumerický displej obsahuje dva řádky po sedmdesáti dvou znacích. K němu shora přiléhá osm dotykově citlivých enkodérů, ovládajících hodnoty osmi na displeji zobrazených parametrů. Zprava i zleva je ještě jeden větší enkodér (volba presetů a modulace). Virtuální analogy většinou usilují o to, aby všechny parametry měly svůj ovladač na panelu a nemuseli jste hledat žádné skryté funkce na displeji - tady je to jinak. Na první pohled tu postrádáte většinu obvyklých možností pro ovládání zvuku v reálném čase. Naštěstí jen na první pohled.Na zadním panelu je vstup pro síťový napáječ, vypínač, USB port, MIDI In/Out/Thru, vstupy pro sustain a expression pedál, S/PDIF digitální výstup, sluchátka, dva stereo výstupy (Main a Aux) a dva linkové audio vstupy. Další audio vstup je XLR pro dynamický mikrofon v levém rohu hlavního panelu. Můžete jednoduše rovnou připojit mikrofon na husím krku, který je v základním příslušenství.Místo síťového zdroje stačí i napájení z USB.

Architektura

Ultranova je monotimbrální s maximální polyfonní kapacitou osmnácti hlasů. Základem jsou tři oscilátory s velkou paletou vlnových průběhů: od klasických analogových přes dvacet digitálních až po třicet šest vlnových tabulek (každá s devíti komponentami). Vlnové tabulky je možné mnoha způsoby modulovat. Na mixu se schází šest audio kanálů: výstupy z oscilátorů, generátoru šumu (bílý i filtrovaný) a dvou kruhových modulátorů (mezi oscilátory 1 x 3 a 2 x 3). K dispozici mají dva multirežimové resonanční filtry se strmostí 6-24 dB. Každý má výběr ze čtrnáct režimů (různé typy LP, HP i BP). Pro tenhle základní aparát existuje šest routingových alternativ (filtry paralelně nebo v sérii v kombinaci s různými zvukovými generátory). Výstup z mixu jde do efektového procesoru. Ten může obsahovat až pět efektů, rozmanitě propojených osmi variantami routingu. Pak je tu ještě arpeggiator, vokodér, chord procesor a výstupní pan modulátor. Opravdový život do zvuku ovšem přináší modulační systém. Každý program má dvacet modulačních slotů, do nichž můžete umístit libovolný ze čtrnácti modulačních zdrojů pro ovládání některého ze šedesáti šesti parametrů. Možná je i rekurzivní modulace samotného modulačního zdroje. K externím modulátorům (modulační kolečko, expression pedál, aftertouch, úhozová rychlost, keyboard scaling) je připojeno ještě šest obálek a tři LFO generátory.Obálky mají vesměs standardní formát ADSR, dovedou však opakovat fáze attack a decay v počtu 1-126 cyklů nebo bez omezení až do konce tónu. Taková obálka se pak stane jedním ze zdrojů pro rytmický pohyb s velmi výrazným efektem.Také LFO má pozoruhodné vlastnosti. Můžete si vybrat ze čtyř kategorií modulace. První tvoří klasické vlnové průběhy (sinus, trojúhelník, pila, obdélník, S/H - amplituda, S/H - šířka vlny). Druhá (Sequence) je obdobou Sample and Hold, ale místo náhodných amplitud nabízí sedm presetových sekvencí o šestnácti krocích. Podobně také v kategorii Alternating najdete osm různě rytmizovaných vzorců, v nichž se střídají dvě amplitudy. A nejrafinovanější je kategorie Tuned: ta nabízí rovnou šestnáct různých melodických frází, které mohou mít až šestnáct tónů. Není to ale totéž co krokový sekvencer - tóny sice zachovávají poměrný intervalový odstup, ale jejich skutečná „výška“ se mění s intenzitou modulace (přičemž o tónech můžeme mluvit jen v případě, že modulujeme frekvenci oscilátoru, jiné parametry samozřejmě znamenají úplně odlišné efekty). Pozoruhodný parametr Slew umožňuje plynule otupovat ostré hrany vlnových průběhů - to má markantní účinek na obdélníkové kmity a všechny krokované presety. Je to něco podobného jako portamento. A stejná funkce dovede také u oscilátorů ošetřit přechody mezi jednotlivými vlnovými tabulkami při jejich modulacích - místo ostrých zvukových skoků se uplatní interpolační morphing.

Efekty

Každý program má k dispozici až pět efektů. Vybrat si můžete ekvalizér, kompresor, distorzi, delay, reverb, phaser/chorus nebo gator. Ekvalizér je třípásmový parametrický s fixní šířkou pásma. Reverb nabízí šest různě objemných prostorů s volitelnou délkou dozvuku. Stereo delay i kompresor nabízejí základní parametry, stejně jako chorus/phaser. Distorze je zajímavá výběrem ze sedmi typů modelovaných lampových, tranzistorových i digitálních zkreslení. Pozoruhodný je gator, zařízení, které plynulý zvuk trhá v určeném tempu na rytmizované kousky. Je to efekt, který dnes často slyšíme v taneční nebo hiphopové muzice. Ve stereu může být těch kousků šestnáct, přičemž každý kanál má nezávislé nastavení, v režimu mono až třicet dva. Každý útržek má vlastní hlasitost, přechod do ticha může být ostrý nebo zaoblený.Zvláštností efektového procesoru je osm typů routingu, v nichž jsou efekty různě kombinovány paralelně i sériově, s možností zpětné vazby mezi některými sloty. Díky tomu se efektový systém významně zhodnocuje - ačkoliv jsou jednotlivé efekty až příliš jednoduché, jejich kombinace nabízejí řadu variant s výrazně odlišným zvukem.

Vokodér

Jeho zvuk se podobá klasickým analogovým přístrojům - dvanáct pásem už je ale dost na slušnou artikulační schopnost, velmi dobře se dají zvýraznit sibilantní souhlásky, což přispívá ke srozumitelnosti. Můžete je také nahradit šumem, chcete-li „robotičtější“ zvuk. Místo mikrofonu může být na vstupu vokodéru cokoliv jiného, co připojíte do vstupu pro externí audio na zadním panelu.

Arpeggiator

Nabízí sedm typů pohybu v rozsahu až osm oktáv a třicet dva presetových rytmických patternů. Délka arpeggiovaných tónů je nastavitelná. Je tu i možnost BPM synchronizace s externím řízením - to v Ultranově platí i pro všechny ostatní parametry, které mají nějaký vztah k tempu nebo rychlosti (například frekvence LFO, chorus, delay apod.). Externí MIDI Clock umožňuje dokonalou synchronizaci s připojeným počítačovým sekvencerem.

Chord

Tato funkce si zapamatuje zahraný akord (až deset not) a pak ho s každou stisknutou klávesou transponuje v paralelní harmonii.

Presety

V paměti je místo pro pět set dvanáct programů (4 banky po 128). První tři banky jsou obsazené 384 továrními programy, rozčleněnými do kategorií podle typu zvuku nebo hudebního žánru. Velmi jednoduše tak můžete dohledat všechny zvuky určité kategorie. Najdete tu samozřejmě veškerou očekávanou klasiku, známou z nástrojů Moog, Arp, Oberheim, Jupiter a dalších. Ale je tu taky spousta programů s moderními vychytávkami, pro které poskytuje Ultranova velice účinný editační aparát.Velmi jednoduše si budete vytvářet i své vlastní zvuky. Syntezátor totiž vychází z důvěrně známé analogové architektury a orientace v něm je velmi přehledná. Brzy si zvyknete i na rozšířené možnosti a ani vám nepřijde, že alternativní routing do určité míry replikuje i něco jako Moog Modular s jeho kabely a zástrčkami, který svého času býval postrachem programátorů.

Ovládání

Už jsem napsal, že na panelu chybí knoflíky pro interní zvukové parametry. Tento pro každý správný analog neodpustitelný handicap však kompenzuje velmi užitečný systém Tweak: ke každému z osmi enkodérů nad displejem můžete přiřadit vybraný parametr a ten budete mít vždycky snadno pod rukou. Abyste věděli, na co saháte, jsou na displeji uvedené názvy. Nádavkem máte ještě vpravo velký enkodér pro modulaci filtru. Můžete jím však ovládat kterýkoliv z Tweak parametrů - stačí se dotknout jeho enkodéru a pak stisknout tlačítko Lock.Enkodéry mají ovšem kromě Tweak i funkci Touch. Jsou totiž potaženy vodivou gumou, takže stačí dotek, a jako byste stiskli tlačítko a skokem změnili přiřazený parametr. Jakmile dotek uvolníte, vrátí se na původní hodnotu. Efektní je třeba přelaďování jednotlivých oscilátorů o určený interval, ale způsobů využití se nabízí nespočet. Je to unikátní funkce, kterou jinde neuvidíte.Uvedené prvky dokonale stačí pokrýt všechny potřeby živého hraní. I kdybyste měli na panelu padesát knoflíků, stejně jich pro konkrétní zvuk využijete jenom několik. A ty vám tady určitě chybět nebudou.

MIDI kontrolér

Ultranova má všechny vlastnosti MIDI keyboardu, jen programovatelných ovladačů tady moc není: k dispozici je zmíněných osm enkodérů a šest vyhrazených tlačítek. Ultranova podporuje systém Automap, umožňující oboustrannou komunikaci mezi nástrojem a počítačem. Na monitoru jsou v průsvitném diagramu zobrazeny ovládací prvky i s popisem a aktuálním stavem. Pokud ovládaný parametr změníte třeba myší v jeho domovském grafickém rozhraní, Ultranova o tom bude vědět, a tím pádem nedojde ke konfliktu, když pak zase použijete odpovídající enkodér. Samozřejmě to funguje jenom přes USB, při použití standardního MIDI se Ultranova chová jako typický master keyboard.

Audio interface

Ultranova funguje jako externí audio rozhraní se dvěma vstupy a čtyřmi výstupy. MIDI i audio funkce je možné využívat simultánně. Vzorkovací frekvence 44,1/48 kHz, 16/24bitová kvantizace. Na vstupu jsou 1/4 symetrické TRS konektory (20 Hz-20 kHz, gain -10 až +65 dB), první vstup zdvojuje ještě symetrický XLR pro mikrofon. Vstupy je možné směrovat na efektový procesor Ultranovy. K dispozici je i koaxiální digitální výstup S/PDIF na zadním panelu.

Závěrem

Ultranova nabízí mnohem víc než jen emulaci analogového syntezátoru. Myslím, že se v mnohém inspirovala od populárních softwarových nástrojů, jako jsou Predator Roba Papena, Gladiator od Tone2 nebo Sylenth z Lennar Digital. Ty všechny znásobují kapacitu analogové syntézy spoustou unikátních doplňkových modulů a výsledkem jsou velmi komplikované a výjimečně variabilní zvuky, které už infikovaly celou moderní pop-music. Ultranova jde tím směrem, sice skromněji, ale zase jako kompaktní a dokonale ovladatelný nástroj, který můžete bez problémů sami programovat, což o zmíněných softwarových monstrech říci nelze. Svou hodnotu má i spolehlivý vokodér s integrovaným mikrofonem. Programování je hračkou při použití softwarového editoru. Ten funguje jako plug-in v DAW aplikaci (VST, AU, RTAS) a práce s ním je stejná jako u plug-in instrumentů. Rozdíl je jen v tom, že zvuk Ultranovy je nutné zaznamenat do audio stopy, zatímco typické plug-in instrumenty používají MIDI záznam.

37 kláves s rychlostní i tlakovou citlivostí

monotimbrální

18hlasá polyfonie

3 oscilátory, noise, ring modulator

2 filtry, 6 obálek, 3 LFOvokodér, arpeggiator, chord procesor

až 512 programů

MIDI keyboard funkce (Novation Automap)

USB audio (2 vstupy, 4 výstupy)

Kromě velmi dobrého a moderního zvuku vám nástroj poslouží i jako řídicí klávesnice při práci s počítačem, kdy oceníte možnosti, které jsou obsažené v systému Automap, a navíc i kvalitní zvukové rozhraní. A to všechno za velmi slušnou cenu.

Klady: 
velmi dobrý zvuk- moderní koncepce s netradičními prvky- Automap
Zápory: 
jednoduché efekty
Autor: 
Miki Jelínek