zobrazit:

Kurzweil SP4-8 - stage piano

Testovaný nástroj(e): 

Kurzweil SP 4-8 je stage piano z produkce firmy Kurzweil. Cena tohoto digitálního piána je 25 770 Kč i s DPH.

Před zhruba dvěma léty jsem testoval stage piano firmy Kurzweil SP3X. Od té doby již uteklo hodně vody a na trhu se objevuje novinka SP4-8, která je dalším pokračovatelem v modelové řadě SP - Stage Piano.

Trocha terminologie na úvod

Než si začneme představovat nástroj SP4-8, podíváme se v kostce na specifickou terminologii, kterou firma Kurzweil u modelů SP4 používá. Pravda je, že s některými výrazy se můžeme setkat i u jiných výrobců. Protože však neexistuje žádná standardizace definic a termínů, jako jsou například Object, Program, Setup a další, raději si je ve stručnosti projdeme, aby nedošlo k mylnému výkladu.

Object je vše, co lze editovat, pojmenovat, uložit a vymazat. Program je vlastně presetová zvuková barva z výroby nebo naprogramovaná uživatelem. Setup je preset z výroby nebo uživatelem naprogramovaný MIDI preset, obsahující až čtyři zóny s vlastním nastavením rozmezí kláves, zvukovou barvou, MIDI kanálem či kontrolérem. Zone neboli zóna je oblast klaviatury Setupu s vlastní zvukovou barvou, MIDI kanálem či přiřazeným kontrolérem. Bank je nejvyšší úrovní objektové organizace zvukových barev. K dispozici má osm skupin po osmi zvukových barvách. Banky jsou presetové i uživatelské. MIDI Bank je nejvyšší úrovní při organizaci MIDI standardu. K dispozici může mít až 128 objektů. Group je druhá úroveň při organizaci zvukových barev podle příbuznosti. Obsahuje celkem 8 skupin. Sound je třetí úrovní objektové organizace zvukových barev. Jedná se vlastně o jednu zvukovou barvu, se kterou se setkáváme v režimu Program nebo Setup. Mode označuje určitý pracovní režim, který má nástroj k dispozici. Mezi režimy patří Program, Setup, Edit Setup, Global a System. Tolik tedy k nejdůležitějším terminologickým výrazům.

Na první pohled

V krabici kromě samotného stage piana SP4-8 naleznete také sustain pedál KFP-1, adaptér DSA-20D-12 s napájecí šňůrou, USB kabel typu A to B, čtyři gumové nožky, které se lepí na spodní část nástroje a uživatelské manuály.

Nástroj má bytelné celokovové šasi, které je provedeno v klasicky černé barvě. Pouze bočnice a lůžko pro kolečka jsou provedeny v plastu. Přední panel nástroje nabízí klaviaturu s 88 klávesami. Vlevo od klaviatury jsou umístěna dvě klasická kolečka: Pitch Band a Modulation. Hned nad klaviaturou najdete displej a všechny ovládací prvky nástroje. Ty jsou uspořádány ve čtyřech hlavních sekcích. Každá strana obsahuje dvě sekce.

Na levé straně od displeje je tahový potenciometr (Volume) pro zesílení nástroje. První sekce Control obsahuje ovládací knob, tlačítko sloužící k přepínání parametrů Timbre, Mod, Envelope, Effect a Reverb. Každý z výše popsaných parametrů má k dispozici LED diodu pro indikaci stavu. Druhá sekce Function má k dispozici deset tlačítek s přímou indikací. Ta jsou uspořádána ve dvou řadách po pěti. V horní řadě najdete tlačítka Program, Setup, Edit Setup, Global a Save. Ve spodní řadě Split, Layer, Transpose -, Transpose + a Shift. První čtyři také slouží k indikaci Zone 1, 2, 3 a 4.

Pod jednořádkovým LCD displejem jsou umístěna dvě tlačítka. Previous a Next. Tato tlačítka také plní funkci Jump.

Na pravé straně hned vedle displeje najdete dvě tlačítka bez podsvícení - Chan/Param. Vedle těchto tlačítek jsou umístěny dvě zbylé sekce. Horní, třetí sekce Group Select má k dispozici tři LED diody, které indikují Bank 1, 2 nebo User. Pod těmito diodami je tlačítko pro přepínání bank. Bank 1 obsahuje následující zvukové skupiny: Piano, E.Piano, Clav, Organ, String, Synth, Voice a Pad. V Bance 2 najdete Drum, Perc, Brass, Wind, Guitar, Bass, Lead a Misc. Uživatelská banka je označena písmeny A až H. Pod jednotlivými názvy bank jsou tlačítka s přímou indikací. Celkem jich je k dispozici osm.

Poslední, čtvrtá sekce s názvem Sound Select má k dispozici také osm tlačítek s přímou indikací. Všech šestnáct tlačítek v sekcích Group Select a Sound Select může plnit i další funkce. Například spouštět demo, volit MIDI Program Change, deaktivovat „visící“ tóny funkcí Panic a další.

Na zadním panelu SP4-8 najdete všechny vstupy a výstupy. Jsou seřazeny zleva doprava následovně - MIDI In/Out, vstupy pedálů Sustain a CC Pedal (2x mono jack 6,3 mm), USB port, audio výstupy Left/Mono a Right (2x mono jack 6,3 mm), DC vstup pro připojení adaptéru a vstup pro připojení sluchátek (stereo jack 6,3 mm). Na pravé straně zadní části je samostatně umístěn kolébkový vypínač pro zapnutí a vypnutí nástroje.

Na první pohled musím říci, že šasi nástroje je výborně navrženo i zkonstruováno. Dovolím si tvrdit, že snese i trochu hrubší zacházení. Co se týče ovládacích prvků, tak ty jsou velmi přehledně a logicky uspořádány. I bez manuálu budete nástroj po malé chvilce schopni v pohodě ovládat. Rozvržení vstupů a výstupů je standardní. Zde bych měl pouze malou výtku. Připojení jacků šlo poněkud ztuha. To je ale jen můj subjektivní názor. Větší výtka, stejně jako u modelu SP3X, je absence notového pultíku, který by se mohl přece jen někdy hodit.

Klaviatura

Model SP4-8 má k dispozici vyvažovanou kladívkovou mechaniku s osmdesáti osmi klávesami. Pro tento model vybral Kurzweil klaviaturu Fatar TP-100LR, což je určitě zárukou kvality.

Klaviatura může pracovat v režimu Layer i Split. Layer umožňuje vrstvit až čtyři různé zvukové barvy (programy) nebo setupy. Pomocí Splitu můžete rozdělit klaviaturu celkem na čtyři díly neboli zóny. Každé ze čtyř zón můžete přiřadit jinou zvukovou barvu, jiné MIDI nastavení nebo transpozici. Samotnou transpozici můžete nastavit v režimu Program nebo Setup v rozmezí dvanácti půltónů. Samozřejmostí je Split Key - bod rozdělení klaviatury. Ten můžete dle potřeby nastavit v rozmezí 20 (G#0) až 107 (C8). Standardně je dělicí bod nastaven na 60 (C4), což je v hudební mluvě nota C1..

Možnosti klaviatury nástroje jsou určitě zajímavé. Můžete ji využít nejen jako klaviaturu klasického stage piana, ale také jako řídicí „master“ klaviaturu. Bude záležet pouze na vás, jakou možnost využití zvolíte.

Na mne klaviatura nástroje působila velmi příjemně a přirozeně, hlavně při hře klavírních zvukových barev. Při hře některých syntezátorových nebo varhanních barev by se více hodil jiný druh klaviatury. Ale to je pouze můj názor.

Zvukový modul

Nástroj má z výroby k dispozici 128 presetových zvukových barev, které byly vybrány ze zvukové sady workstation Kurzweil PC3. Zvukové barvy jsou rozděleny do dvou bank a jsou uloženy v ROM paměti nástroje. Každý z banků má k dispozici osm skupin po osmi zvukových barvách. Bank 1 (0-63): Piano, E.Piano, Clav, Organ, String, Synth, Voice a Pad a Bank 2 (64-127): Drum, Perc, Brass, Wind, Guitar, Bass, Lead a Misc. Přehled zvukových barev v továrních bankách je přehledně popsán v přiloženém manuálu. K dispozici je také 64 uživatelských programů, které si může každý hráč pomocí pěti parametrů a knobu upravit dle své potřeby. Tyto upravené programy jsou uloženy ve flash paměti banky User (128-191).

Polyfonie zvukového modulu SP4-8 je čedesát čtyři hlasů, což je pro digitální piano v celku dostačující. Modul nástroje je multitimbrální a k dispozici má klasických šestnácti partů.

Výběr zvukových barev je skutečně zajímavý, i přesto že je v šestnácti skupinách pouze sto dvacet osm barev. Myslím si, že je rozhodně z čeho vybírat. V každé skupině byly dva tři zvuky, které mě nějakým způsobem oslovily. Například v pianech - Standard Grand, Horowotz Grand, v e-pianech - Duke’sRhds, ve varhanách - Gregg’sB, OleGospelB, Farfisa, v syntezátorech - OBXJump!, ARP2500Brass a další.

Auxiliary efekty

Toto stage piano má k dispozici presetové multiefektové řetězce, které jsou opět výběrem z PC3. K dispozici je jich dle seznamu celkem 999. Bohužel seznam není součástí manuálu. Proto jsem zapátral na webu Kurzweilu a tam jsem objevil pdf dokument s názvem SP4-Factory FXChain List. Tento dokument skýtá kompletní seznam efektů, datovaný k září 2011. Musím konstatovat, že nabídka je velmi zajímavá. Myslím si, že by neuškodilo, kdyby tento seznam byl součástí manuálu. Za toto opomenutí dávám pánům od Kurzweilu malé mínus.

A jak vše funguje? Programy a Setupy mají svůj auxiliary efekt. Tento efekt není v přímé cestě zvuku, ale přijímá daný zvuk a vysílá jej pozměněný, přičemž se přimíchává k dané zvukové barvě. Takto vypadá tedy cesta auxiliary efektem:- Zvuková barva bez FX → AUX send Level → Aux FX → Kombinace signálů → Zvuková barva s FX. Jak provést veškeré nastavení, je přehledně popsáno v manuálu k nástroji. Tolik tedy Auxiliary efektům.

Pracovní režimy SP4-8

Již v úvodu jsem zmínil, že nástroj má k dispozici celkem pět hlavních pracovních režimů - Program, Setup, Edit Setup, Global a System.

Při zapnutí SP4 je standardně nastaven režim Program. V tomto režimu můžete volit, používat a editovat programy (zvukové barvy).

Druhý režim - Setup - vám umožní zvolit a hrát požadované setupy, což jsou vlastně různé konfigurace čtyř zón, z nichž může mít každá vlastní specifické nastavení (zvukovou barvu, MIDI kanál, kontrolér atd). Celkem má nástroj k dispozici 128 Setupů. Ty jsou rozděleny do dvou Bank. Bank 1 (0-63), je přednastaven z výroby a User Bank (64-127) si můžete volně nastavit dle svých požadavků.

Ve třetím režimu Edit Setup můžete volně vytvářet své setupy. Právě v tomto režimu budete mít přístup ke všem obecným i specifickým parametrům jednotlivých zón. Setup má k dispozici celkem 43 specifických parametrů pro každou ze čtyř zón. Zasmyčkovaný řetězec vypadá následovně: Zóna 1 - 43 parametrů → Zóna 2 - 43 parametrů → Zóna 3 - 43 parametrů → Zóna 4 - 43 parametrů → Společné - Dva parametry. Celkem tedy 174 parametrů. Nemusíte mít však žádné obavy. Vše najdete důkladně popsáno v přiloženém manuálu. A že bude co nastavovat.

Čtvrtý režim Global nabízí možnost editovat parametry, které jsou určené celému nástroji SP4-8.

Například ladění, transpozici, dynamiku nebo aftertouch v MIDI a další. Můžete provést i takzvaný tvrdý reset OS, což je vlastně návrat k továrnímu nastavení. Zde ale pozor! Tento reset vás připraví o všechny uživatelské Programy, Setupy i Globální nastavení. Pokud ale budete v tomto režimu vše pravidelně zálohovat (dialog Save All), nemusíte se tohoto kroku obávat. Poté stačí provést Load All a vše bude zase tak jako před resetem.

Posledním pátým režimem je System. Ten umožňuje například update OS SP4. V tomto režimu se dají provádět i diagnostické testy různých interních oblastí a procesů nástroje. Tuto část režimu bych doporučoval používat hlavně pokročilejším uživatelům.

SP4 a počítač

Komunikace nástroje s počítačem je v dnešní době samozřejmostí. Není tomu jinak ani u toho nástroje. Pokud tedy propojíte USB port nástroje s počítačem PC nebo Mac, můžete začít s komunikací. USB propojení vám nabídne kompletní MIDI funkcionalitu přes USB. Můžete provádět i přenos User programů a Setupů do počítače a z něho zpět. Nechybí samozřejmě možnost updatování OS.

Operační systém nástroje

SP4-8 má updatovatelný OS. Testovaný nástroj měl v době testu nainstalovaný OS ve verzi 1.44. Na stránkách firmy Kurzweil byla ve stejnou dobu ke stažení poslední verze OS 2.00 z 16.6.2011. Update má celkem 2,4 MB a obsahuje samotný OS, pdf dokument SP4 Musician’s Guide V2 Addendum 6-7-11 (muzikantův průvodce V2 dodatek 6-7-11), html dokumenty SP4-OS Install Procedure (OS instalační procedura) a SP4-v200-Release Notes (poznámky k vydání v 2.00).

K updatu OS bude zapotřebí počítač Mac nebo PC, USB kabel a SP4-8. Po propojení počítače s pianem, stačí postupovat podle instalačního dokumentu, takže nemusíte mít strach, že by se update nepovedl. Pokud se chcete dozvědět více o vylepšených možnostech OS, stačí prostudovat další přiložené dokumenty.

Závěr

Kurzweil SP4-8 je kvalitní nástroj, který nabízí klávesovým hráčům široké možnosti využití. Získáte v něm nejen klasické stage piano, ale i kvalitní master keyboard. Čtyřková řada nabídne všem uživatelům kvalitní klaviaturu, skvělé zvukové barvy a neotřelé FX, které jsou převzaty z workstationu PC3, jenž je vlajkovou lodí firmy. OS nástroje je updatovatelný, dobře propracovaný a nabízí spoustu možností nastavení. Škoda je, že výrobce nepočítá u nástroje s notovým pultíkem a nedodává kompletní tištěnou dokumentaci. To je ale taková malá kosmetická vadička na kráse, kterou lehce přebije kvalita nástroje.

Je skutečně zajímavé sledovat vývoj stage pian a srovnávat různé filosofie výrobců. Ta „kurzweilí“ mě skutečně nezklamala. Hledáte-li tedy kvalitní stage piano a master keyboard v jednom, s nekompromisním zvukem a kvalitní klaviaturou, jste na správné adrese. Vyzkoušejte si jej a určitě nebudete litovat stejně tak jako já.

Kurzweil Music Systems založil v roce 1982 Američan Raymond Kurzweil. První nástroj této značky, syntezátor K250, spatřil světlo světa v roce 1983. Od té doby pokračovala firma v produkování dalších nových nástrojů. S touto značkou se můžeme setkat i dnes, a to i přesto, že firma změnila již dvakrát svého majitele. Stage piana vyráběla firma pod různým označením již v průběhu 90. let. První stage piano s označením SP2 uvedla na trh v létě roku 2007. To bylo postaveno na procesoru Mara a architektuře Dynamic V.A.S.T. Od té doby doznala tato modelová řada mnoha vylepšení, ať již v podobě SP3 nebo poslední SP4.

klaviatura: 88 kláves s vyvažovanou hammer mechanikou

polyfonie: 64 hlasů

multitimbral: 16 partů, až 4 zóny Split/Leyer

displej: alfanumerický LCD displej s podsvícením s možnost nastavení kontrastu

počet zvukových barev: 128 továrních (výběr z PC3), 64 uživatelských

kontroléry: kolečko Pitch, kolečko Modulation, 1 programovatelný knob,

MIDI nastavení: 64 továrních, 64 uživatelských

efekty: presetové multiefektové řetězce (výběr z PC3)

vstupy a výstupy: MIDI In/Out, pedály Sustain (jack 6,3 mm), CC Pedal (jack 6,3 mm), USB port, audio výstup L/Mono a R (jack 6,3 mm), vstup pro adaptér, výstup sluchátka (stereo jack 6,3 mm)

operační systém: updatovatelný OS přes USB

dodávané příslušenství: sustain pedál, adaptér, síťový kabel pro adaptér, USB kabel (A-to-B), manuály

volitelné příslušenství: pedály - FS-1, KFP-1, KFP-2S, CC-1, taška pro stage piano - KB series Gig Bags

rozměry: 140 x 33 x 14 cm (šířka, hloubka, výška)

hmotnost: 17,7 kg

Klady: 
výborný poměr výkon/cena
kvalitní klaviatura
zajímavý a kvalitní výběr zvukových barev
velký výběr FX řetězců
možnosti nastavení nástroje
updatovatelný OS nástroje
Zápory: 
absence notového pultíku
absence seznamu FX v manuálu
Autor: 
Bohuslav Bob Zika