zobrazit:

Kurzweil PC2X - keyboard

Testovaný nástroj(e): 

Kurzweil PC2X, master keyboard, 88 kláves s kladívkovou mechanikou, expandovatelný zvukový modul, emulace B3, efektová jednotka. Maloobchodní cena je 88 000 Kč.

Nejnovější přírůstek v rodině Kurzweilů je těžká váha: 88 kláves s kladívkovou mechanikou, na kterých se závažími nešetřilo. Což je dobře, protože na chodu klávesnice je to znát. Vynikající úhozová odezva, dokonale dimenzovaná v celém rozsahu od nejměkčích dotyků až po nejrazantnější bušení. Nejsou cítit žádné skoky, dynamické přechody jsou plynulé a velmi dobře ovladatelné, není na co si zvykat, klávesnice působí velmi přirozeně a hned po prvním seznámení s vámi sroste, ideální strojovna pro řízení MIDI studia.

A to je také hlavní poslání nástroje. Najdete v něm vyčerpávající souhrn master keyboard funkcí. Přídavkem navrch je tónový generátor s presetovými zvuky, jejichž kvalita odpovídá špičkovým kurzweilovským parametrům.

PC2X má tři provozní mody: Internal Voice, MIDI Setups a KB3.

Internal Voice umožňuje z klaviatury ovládat jediný přiřazený program (např. piáno), MIDI Setups je master keyboard režim a KB3 představuje simulaci Hammondek s ovládáním stopových rejstříků.

Horní panel: úplně vlevo je táhlo pro celkovou hlasitost, vedle něj čtyři další posuvné potenciometry. Jsou multifunkční a programovatelné, takže mohou ovládat nejrůznější parametry a kontrolní funkce. Podobné vlastnosti má i pět tlačítek označených SW1-5. Další 4 tlačítka slouží k aktivaci klávesových zón, jedno tlačítko je vyhrazeno pro třípásmový ekvalizér. Ten je zařazen na výstupu nástroje a programuje se jednoduše pomocí tří ze čtyř multifunkčních táhel (pásma mají fixně nastavenou frekvenci s programovatelným ziskem +/- 12 dB).

Uprostřed panelu je prosvícený LC displej (2x 20 alfanumerických znaků).

16 tlačítek je určeno k přímé volbě 16 skupin zvukových presetů.

Efektová jednotka je přístupná přes 6 tlačítek, dalších 7 slouží k programování kontrolních zón.

Pro zadávání dat je nástroj vybaven alfa-kolečkem, tlačítky +/- a numerickým keypadem.

Vlevo vedle klávesnice jsou ještě obligátní kolečka pro pitch bend a modulaci.

Na zadním panelu najdeme trojici konektorů MIDI in-out-thru/out (přepínatelný Thru může vystupovat jako přidaný out). Tři jacky pro připojení pedálových spínačů a dva pro pedálové kontinuální kontroléry, všechny pochopitelně s programovatelným přiřazením. Je tu i vstup pro dechový kontrolér a páskový ovladač (Ribbon Controller, známý z K2500, tady dodávaný jako volitelné příslušenství).

Jacky pro stereovýstup mohou být používány jako symetrické. Kromě nich má PC2X také digitální výstup (cinch S/PDIF nebo AES/EBU) s nastavitelnou kvantizací (16-18-20-24 bit).

MIDI Setup

(Master Keyboard funkce)

PC2X ovládá až 4 klávesové zóny. Každá je vybavena kompletní sadou MIDI parametrů a přístupem na arpeggiator.

Zóny mohou zahrnovat libovolný klávesový rozsah, lze nastavit také rychlostní přepínání nebo sliderem kontrolované prolínání zvuků (crossfade).

Každá zóna má vlastní vysílací MIDI kanál a destinaci: lokální, MIDI out nebo obojí. Individuální je také rozsah účinnosti ohýbání tónu (Pitch Bend).

V okamžiku zvolení setupu může zóna odeslat nastavený Program Change včetně Bank Select (k dispozici je výběr rozličných formátů). Zvolený program je na displeji indikován identifikačním číslem, podle potřeby odpovídajícím číslování obvyklému v adresovaném externím nástroji (0-127, 1-128, 11-88, A1-P8).

Klávesový rozsah zóny vymezí programovatelné nastavení, nebo funkce Autosplit. Ta je užitečná pro případ, že chcete během produkce některou zónu deaktivovat nebo hrát v sólovém režimu. Atomaticky znovurozloží zbývající aktivní zóny po celé klávesnici, takže po vypnutí zóny nezůstává její předdefinovaný klávesový rozsah prázdný.

Zóna umožňuje také mapovaní not. Jejich normální lineární sled může být obrácený (reverse), nebo lze zvolit některý z alternujících režimů (sleduje se pořadí po sobě hraných not a zóna odešle např. jenom třetí ze čtyř - tohle řešení se používá při nedostatku polyfonních hlasů, kdy tentýž zvuk náročný na polyfonii můžeme rozdělit mezi dva až čtyři externí nástroje).

Reakce zóny na úhoz je velmi detailně programovatelná. Dá se nastavit rychlostní okno (minimální a maximální hodnota), proporcionální zeslabení/zesílení odezvy (scaling), rychlostní offset a rychlostní křivka (sinus nebo cosinus).

Stejně jako úhozová rychlost mohou být modifikovány všechny kontinuální kontroléry, navíc je tu pro každý kontrolér i vstupní a výstupní hodnota, odeslaná v okamžiku zvolení nového Setupu.

U spínacích kontrolérů lze volit ze dvou typů: spínač (Momentary) a přepínač (Toggle). Sepnutí a vypnutí může dokonce aktivovat odlišný Control Event. I tady lze nastavit vstupní a výstupní hodnotu.

Programovatelné parametry pro páskový (Ribbon) kontrolér odpovídají jeho specifickým schopnostem a umožňují plně ovládat všechny dostupné funkce.

Arpeggiator je stejný jako v K2500.

Funguje v rozsahu nastavené "záchytné" klávesové oblasti. Je tu na výběr ze šesti záchytných (Latch) režimů:

Keys

Arpeggio obsahuje pouze aktuálně hrané noty. Každá nově stisknutá klávesa se přidá, každá uvolněná z arpeggia vypadne.

Auto

Zachycena je každá nově zahraná nota a zůstává nadále v arpeggiu, dokud je stisknuta alespoň jediná klávesa. Po uvolnění všech kláves arpeggio skončí.

Další tři režimy jsou závislé na spínači ArpLatch (MIDI Ctrl 119, alternativně Latch2: Ctrl 118): arpeggio hraje, pokud je spínač sepnutý.

Overplay

Arpeggio obsahuje všechny noty, hrané v okamžiku sepnutí ArpLatch. Následně zahrané noty už se nepřidávají, i kdyby spadaly do záchytného rozsahu.

Arpeg

Jako Overplay, ale každá nota následně hraná v záchytné zóně se přidává k arpeggiu a zůstává v něm až do uvolnění příslušné klávesy.

Add

Jako Arpeg, ale přidávané noty zůstávají v arpeggiu i po uvolnění kláves.

Pedals

Jako Keys, ale povel ArpLatch jej mění v Add, Latch2 v Overplay (povely mohou být přiřazeny ke dvěma pedálům, odtud název režimu).

Pro pořadí not v arpeggiované sekvenci slouží 8 různých předpisů, které algoritmicky zohledňují buď pořadí záchytu nebo tónovou výšku, je tu i volba náhodného uspořádání.

Tempo sekvence určuje interní nebo externí MIDI clock, dá se modulovat v reálném čase. Kvantizační rozsah sahá od 1/4 noty po 1/32 triolu, automatické legato lze procentuálně zkracovat na libovolnou délku.

Uhozová rychlost může být pro každou notu stejná jako při záchytu, nebo se dá několika různými způsoby mapovat a modulovat.

Parametr Note Shift umožňuje modulovat rozsah případné transpozice, Shift Limit vymezí její maximální klávesový rozsah.

Sedm algoritmů je k dispozici pro ovládání směru transponujícího běhu sekvence. Parametr Glissando vyplní interval mezi dvěma následnými notami příslušnými chromatickými půltóny.

Programování MIDI Setupů je velmi jednoduché a přehledné. PC2X nabízí mnoho zkratek a programovacích pomůcek, včetně např. Copy a Paste.

Nástroj obsahuje 36 továrních presetů a 128 míst RAM pro ukládání nově vytvořených. Dalších 2x 128 míst mohou dodat dvě paměťové expanze.

Zvukový modul

48 kHz vzorkovací frekvence, 24bitová kvatizace, architektura převzatá z K2600, to jsou vlastnosti, které znamenají, že zvukový generátor tu není pouhým přídavkem k master klávesnici, ale mění PC2X ve svrchovaně kvalitní hudební nástroj.

16MB sample ROM lze expandovat dvěma přídavnými moduly až na 48 MB.

Další modul umožní zdvojnásobit počet polyfonních hlasů na 128.

128 továrních presetů je uloženo v ROM, dalších 128 míst pro editované programy je v RAM. Každá expanze přidá dalších 128, celkem tedy v nástroji může být až 512 programů.

Spektrum nabízených presetů neodpovídá GM standardu. Je řada zvuků, které v základní verzi nástroje nenajdete, ty stávající jsou zato téměř bez výjimky vynikající. Jediné dvě mouchy, které se mi podařilo objevit, je trochu nedomrlý akordeon a poněkud chemicky znějící úvodní transient u smyčcové sekce marcato.

Nemusím snad připomínat, že hodnocení kvality zvuku je vždycky individuální, každý může narazit na něco, co mu není po chuti. Tady však půjde spíš o barevné odstíny nebo dynamickou razanci, ale ne o přesvědčivost, v tomhle smyslu PC2X nemá chybu.

A pokud jde o barevné nuance nebo expresivitu, je tu spousta možností, jak jednotlivé barvy modifikovat, přestože programy nejsou editovatelné ve všech parametrech, jak je tomu v K2600.

Speciální pozornost je podle očekávání věnována především klávesovým nástrojům. Je tu 16 akustických klavírů (včetně velkého piána totožného s K2600), 16 elektrických, 8 "pop" hybridů a dalších 8 s klavinety, cembally a celestou. Klávesový oddíl uzavírá 8 varhanních zvuků, v nichž je i jedinečná simulace akustických píšťalových varhan.

Následuje sedm dechových sekcí různého typu (od vyloženě popových kombinací až po "westernovou" monstrsekci) a velmi slušný sólový tenorsaxofon. Další osmičlennou skupinu představují univerzálně použitelné sekce velkých smyčců. Oddíl vokálních sborů je tvořen především atrikulovanými hlasy, jeden program představuje velmi pěkně vyrovnaný "katedrální" sbor v poněkud zasmušilé dynamice. 8 syntetizérových sólo zvuků obsahuje hlavně basové barvy, mezi nimiž je překvapivě ukryta pomalá akustická flétna. Následuje výborný výběr akustických a elektrických kytar, kontrabasů a elektrických bas. Předposlední banka obsahuje 8 bicích sad (dají se remapovat do standardního GM rozložení) a závěr tvoří tři sady etnických perkusí a několik laděných perkusních nástrojů (marimby, vibrafony, zvonky).

Z klávesnice PC2X lze naráz ovládat až čtyři barvy, pro řízení z externího sekvenceru je automaticky bez další editace k dispozici kompletní 16kanálový MIDI multitimbral.

Editace programu umožňuje změnu témbru (frekvence filtru), amplitudové obálky (procentuální změna časů attack/decay/release) a základních vlastností LFO. Lze také nastavit iniciální hodnotu hlavních modulačních parametrů.

KB3 (Hammond) modus má několik specifických rysů, jde o aditivní syntézu řízenou stopovými rejstříky (simulují je tahové potenciometry), což znamená, že každá stopa má svůj vlastní oscilátor, který je neustále aktivní. Představuje to velké nároky na výpočetní kapacitu i polyfonii. KB3 program si přivlastní 44 z dostupných 64 polyfonních hlasů, na zbývající programy (pokud jsou použity zároveň s ním, což je možné) zbývá jenom 20 hlasů.

Emulace zahrnuje všechny relevantní vlastnosti hammondek: 9 rejstříků, programovatelná perkuse a klávesový klik, Leslie, overdrive, různé typy vibráta, vše ovladatelné do nejmenších detailů.

DSP procesory

PC2X obsahuje dva multiefektové procesory (A/B), převzaté z K2600. Multisběrnicová architektura umožňuje zvolit specifickou úroveň jednotlivě pro každý MIDI kanál.

Procesor B nabízí 30 ambientních efektů (reverby a prostory různých velikostí a charakterů), procesor A je podstatně obsáhlejší: 91 reverbů, 5 delay algoritmů, 17 chorusů, flangerů a phaserů, filtry, distorze, kompresory, enhancery, pohyby v prostoru, Leslie simulátory, celkem více než 200 algoritmů a multikombinací.

Kvalita je prvotřídní, podobně jako u zvukových programů je tu jisté omezení v programovatelnosti. U každého efektu jsou k editaci vybrány pouze 4 klíčové parametry.

Samostatným procesorem je 3pásmový parametrický digitální ekvalizér, který je zařazen na konci celého audiořetězce a má tedy na zvuk nástroje globální vliv.

Závěrem

PC2X splňuje všechny nároky, které budete mít na špičkový profesionální nástroj. Je to kombinace MIDI masteru a zvukového modulu, který svou sonickou kvalitou odpovídá výkonu vlajkového produktu firmy K2600. Nečekejte tedy, že bude levný, i když si myslím, že cena ve vztahu k vlastnostem není nijak přehnaná.

Je to nástroj nekompromisní a až na uvedené drobnosti se mu dá vytknout jediná podstatnější věc: klávesnice generuje pouze kanálovou (mono) tlakovou citlivost (aftertouch).

Na trhu jsou i levnější varianty: PC2 a PC2R. PC2 má odlišnou pouze klávesnici: 76 kláves s odlehčeným vyvážením, což ho činí podstatně mobilnějším (17 kg, 24kilový PC2X bude přece jen spíš nástrojem studiovým). PC2R je nejlehčí (racková verze). Nemá tedy klávesnici žádnou. Ve všem ostatním se trojice bezezbytku shoduje. Dokonce i rackový modul je kompletně vybaven funkcemi master keyboard, takže ve spojení s libovolnou externí klávesnicí nabízí tutéž řídící kapacitu pro MIDI studio jako PC2X.

Kdysi odumírající Kurzweil se před lety po prodeji firmy do korejských rukou velmi rychle znovu vyšplhal na čelní místo a podle všeho tam hodlá nadále setrvávat. Nejen K2600, ale ani PC2 nemá mnoho alternativ. Patří k těm nemnoha nástrojům, které můžeme bez váhání označit za nástroje první volby.

Klady: 
klávesnice
zvukový generátor z K2600
symetrický audiovýstup
24 bit / 48 kHz digitální výstup
Zápory: 
chybí polyfonní aftertouch
bez expanzí jen omezená nabídka zvukových programů
Autor: 
Miki Jelínek