zobrazit:

Korg SR1 Sound on Sound - multistopý mobilní stereo rekordér kapesních rozměrů

Korg Sound on Sound je multistopý mobilní stereo rekordér kapesních rozměrů, který má dále k dispozici nekonečný overdubbing, efekty, rytmy, ladičku, kondenzátorový stereo mikrofon a monitorovací reproduktor. Jeho cena je 6516 Kč i s DPH.

V dnešním testu si představíme výrobek firmy Korg, který se skrývá pod zkratkou SOS. Tato zkratka však není voláním o pomoc, ale ukrývá se pod ní Unlimited Track Recorder SR-1 Sound on Sound.

V České republice nabízí firma Korg v kategorii recording celkem pět přístrojů. Čtyři z pěti rekordérů jsou v nabídce již delší dobu. Jedná se o MR-2, MR-1000, MR-2000S a D-3200. Pátým rekordérem je novinka letošního roku, model SR1 Unlimited Track Recorder - Sound on Sound. Právě tento model si dnes představíme.

První seznámení se Sound on Sound

V krabičce s hezkým designem najdete přístroj samotný, dvě tužkové baterie typu AA, vícejazyčný manuál a kupon se sériovým číslem pro software Ableton Live Lite 8.

Rekordér je proveden v černé barvě a jeho středu vévodí tři stříbrná tlačítka. Svým vzhledem trošku připomíná větší kalkulačku. V horní, sešikmené části předního panelu je LCD displej. Pod ním jsou na vyvýšené, hladké plošce rozmístěny všechny ovládací prvky tohoto rekordéru. Tlačítka jsou seřazena ve třech svislých řadách. Levá krajová řada má čtyři černá tlačítka - Menu, FX, A/B Loop a Set. Pravá krajová řada má rovněž čtyři černá tlačítka - tlačítko pro zapnutí a vypnutí přístroje, Undo/Redo, Rhythm a Tempo/Speed. Mezi nimi jsou tři větší stříbrná tlačítka, která slouží k ovládání záznamu a přehrávání. Můžete je také využít k nastavení různých hodnot v menu přístroje. Celou hladkou plochu předního panelu lemuje mřížka, pod kterou se ukrývá celkem sedm diod indikace a interní stereofonní mikrofon, který je umístěn ve spodní části předního panelu přístroje.

Na levé boční straně přístroje je umístěn vstup pro připojení adaptéru a slot paměťové karty. Na pravé straně jsou všechny vstupy a výstupy - Mic, Line In, Sluchátka a Guitar In. Pod krytkou na spodní straně přístroje je šachta pro dvě tužkové baterie typu AA. Všechny ovládací prvky jsou rozmístěny přehledně tak, aby bylo vždy vše rychle a pohodlně po ruce.

První zapnutí SOS

Podržíte-li dvě vteřiny tlačítko pro zapnutí přístroje, rozsvítí se modře podsvícený LCD displej, na kterém se zobrazí logo Korg SR-1, pod kterým roluje nápis Sound on Sound. Pod nimi je zobrazen ještě stav načítání operačního systému. Po jedenácti vteřinách se objeví hlavní okno rekordéru a přístroj je připraven k akci.

Jako první jsem si vzal na mušku menu rekordéru. Po zmáčknutí se v levém horním rohu rozsvítí bílá ikonka s černým nápisem Menu. Hned vedle se objeví černá ikonka s bílým nápisem Input. Druhá jmenovaná ikona znázorňuje sekci, ve které se přístroj momentálně nachází. Celkem je k dispozici osm sekcí, ve kterých je uspořádáno celkem šestačtyřicet položek. V první sekci - Input najdete v nabídce nastavení vstupní úrovně (LVL Ctrl, Level), zapnutí a vypnutí low cut filtru (Low Cut), nastavení vstupního zvuku (Tone), zapnutí a vypnutí funkce Noise Gate, nastavení citlivosti mikrofonu (Mic Gain), zapnutí a vypnutí plug-in napájení (P-IN-PWR). Druhá sekce - REC obsahuje to, jak má být spuštěno nahrávání (At-Start), nastavení počátku nahrávání pro Overdubbing, počet úrovní Undo (Undotime), které soubory budou v historii Undo vymazány nebo zachovány (Undodata), poměr hlasitosti mezi přímým zvukem a přehrávaným zvukem (Mix Bal). Třetí sekce - Time má k dispozici nastavení režimu Time songu (Mode), tempa songu (Tempo), taktu songu (Beat), rychlosti přehrávání songu (Speed), bodu A ve smyčce, tedy začátku smyčky (A Point), a konce smyčky, tedy bodu B (B Point). Ve čtvrté sekci - Rhythm si vyberete požadovaný rytmický pattern (Type), nastavíte jeho kroužení (Swing) a zapnete či vypnete nahrávání rytmického patternu (Rec). V páté sekci - FX najdete vše pro nastavení efektů. Typ efektu (Type), hodnotu parametru, který vždy záleží na daném efektu (FX Edit 1 a 2), a pozici vložení efektu nebo zdroj zvuku, na který bude efekt aplikován (Position). Šestá sekce - Tuner je věnována ladičce. V ní můžete nastavit typ ladičky (Chrom, Guitar A Bass) a kalibraci ladičky (Calib). V předposlední, sedmé sekci - Data, najdete vše potřebné pro práci s daty přístroje (Delete, Format, Cardinfo, Import, Finalize, Cardtest a Update). V poslední, osmé sekci - Misc najdete vše k nastavení OS přístroje (Volume, Date, Time, B-Light, Led Baterry, Peakhold, T-Calib a F-Reset).

Možnosti nastavení jsou skutečně bohaté a víc než dostačující. Jednotlivé položky si může každý uživatel upravit a nastavit dle svých představ. Jediné, co by zasluhovalo více pozornosti, je samotná grafika OS. Ta by mohla být v dnešní době zpracována daleko lépe!

Rytmické patterny

Rekordér může plnit také funkci automatického bubeníka. K dispozici je padesát rytmických patternů - 8Beat 1-5, 16Beat 1-5, Rock 1-8, Hardrock, Metal, Rocknroll, Country, Blues, Pop 1-5, Groove 1-4, Jazz 1-2, Jazz 6/8, Waltz ¾, Latin 1-4, Hiphop 1-2, Digirock, House, Techno, Elektro, Metro 1-4. Pokud by vám nestačil pouze vybraný rytmický pattern, můžete si jej poupravit pomocí funkce Swing. Tato funkce vám umožní lehké vybočení některých dob v rozsahu od 0 do 25 %. Pokud máte nastaven třeba rytmický pattern 8-Beat a funkci Swing v pozici 0 %, hraje přístroj přesně jeho základní provedení. Pokud však tuto funkci přenastavíte třeba na 20 % získáte tečkovanou hi-hatku. Pokud chcete některý z rytmických patternů nahrát, stačí změnit Rec z Off na On, a můžete začít s nahráváním. Rytmický pattern spustíte krátkým zmáčknutím tlačítka Rhythm, vedle kterého se pod mřížkou rozsvítí červená dioda.

K rytmickým patternům se můžete dostat dvojí cestou. Buďto přes Menu přístroje nebo dvouvteřinovým podržením tlačítka Rhythm.

I přesto, že jsou rytmické patterny pouze orientační záležitostí, ocení je určitě všichni kreativní muzikanti, kteří zrovna nemají po ruce bubeníka.

Efekty

Přístroj má k dispozici také sto různých efektů, které můžete použít při samotném nahrávání. Nechybí zde ani simulace modelů komb, které jsou zpracovány technologií modelingu REMS firmy Korg. Všechny efekty jsou přehledně rozděleny do čtyř skupin. První skupinu tvoří efekty vhodné pro nahrávání kytary a baskytary - GTR. Najdete zde celkem šestatřicet efektů. Od čistého zvuku přes flanger či různé simulace aparátů až po efekty pro basovou kytaru.

Druhá skupina efektů je určena pro nahrávání zpěvu nebo akustické kytary přes mikrofon - MIC.

V této skupině je celkem pětadvacet efektů od Room Reverbu až po Spring FX. Třetí skupina, označená jako MST, má k dispozici efekty vhodné pro nahrané skladby, rytmické patterny a linkový vstup. K dispozici je jich celkem třicet dva. Počínaje Hallem a konče Pitch Shiftem.

V poslední, čtvrté skupině jsou efekty, které lze aplikovat dotykovým sliderem. Tato skupina je označena TCH (Touch). Najdete v ní pouze sedm efektů. Seznam efektů vypisovat nebudu. Najdete jej přehledně uspořádán v přiloženém manuálu. A pokud by vás přece jen zajímalo, jaké efekty přístroj obsahuje, doporučuji návštěvu internetových stránek www.korg.com.

Všechny efekty, které jsou k dispozici, se dají editovat. Stačí vybrat v sekci FX pomocí tlačítka + - požadovaný efekt, přesunout se pomocí tlačítka Posun dopředu na požadovaný parametr a můžete začít s úpravou efektu. Tu můžete provést buď pomocí tlačítek + - nebo také pomocí slideru ve spodní části dotykového displeje. Typ parametrů se liší vždy podle vybraného efektu.

I k efektům se dá dostat dvojím způsobem. Podržíte-li dvě vteřiny tlačítko FX, ocitnete se ihned v nabídce. Druhý způsob je klasické proklikání se nabídkou Menu. Aktivaci FX provedete krátkým zmáčknutím toho tlačítka, vedle kterého se rozsvítí červená LED dioda.

Ladička

Sound on Sound je také vybaven vestavěnou ladičkou. Tu najdete v nabídce Menu pod názvem Tuner. K dispozici máte výběr ze tří typů ladiček: chromatická (Chrom), kytarová (Guitar 6E) a baskytarová (Bass 4E). Nechybí ani kalibrace (Calib) ladičky. Ta je standardně nastavena na 440 Hz. Myslím, že ladička je výborný nápad, který určitě oceníte hlavně při nahrávání různých nástrojů, kytarami počínaje a dechy konče.

Sound to Sound v praxi

Rekordér SR1 umí klasický stereofonní záznam i vrstvený záznam - overdubbing. Co se týče druhého záznamu, tak ten není omezen počtem vrstvených stop. Je omezen pouze velikostí karty. Pokud tedy budete nahrávat hlavně v režimu Overdubbing, doporučuji používat kartu o velikosti 4-6 GB.

Pomocí přístroje jsem provedl několik záznamů obojí technikou. Nejdříve klasicky stereofonně, kdy jsem natočil pár ruchů ulice a hru na keybord pomocí interního stereo mikrofonu. Poté jsem keyboard připojil do linkového vstupu a nahrál dva půl-playbacky pro další práci v režimu Overdubbing. Při natáčení jsem postupoval jako vždy standardním způsobem. Nastavil jsem úroveň záznamu, poté provedl záznam a nakonec kontrolní poslech. Musím však říci, že poslech na interní reproduktorek byl spíše orientační. Pro seriózní kontrolu doporučuji použít externí sluchátka. Nejlépe ta, které dobře znáte, protože ta vám přesně řeknou, jak váš záznam dopadl. Já jsem při kontrolním poslechu použil svoje staré dobré Koss GT-5. Nahrávky sejmuté pomocí mikrofonu zněly standardně a odpovídaly zcela kvalitě interního stereo mikrofonu. Pokud ovšem připojíte kvalitnější externí mikrofon, dosáhnete určitě lepšího výsledku. Záznam z linkového vstupu odpovídal kvalitě připojeného nástroje.

Hned po klasickém stereo záznamu jsem se pustil do záznamu vrstveného - overdubbingu. Nejdříve jsem připojil kytaru, naladil ji pomocí interní ladičky, vybral patřičný efekt a provedl jeho nastavení. Poté jsem nastavil vstupní úroveň kytarového vstupu a poměr mezi aktuální hlasitostí playbacku a úrovní vstupu (Mix Bal). Pak jsem zmáčkl tlačítko Record a nahrál požadovaný part. Pro nahrání další vrstvy - zpěvu, jsem zvolil interní mikrofon přístroje. Nastavil jsem vše podobně jako u kytary a vše opět nahrál. Na samý závěr jsem provedl finalizaci. Ta je důležitá jak pro dvoustopý finální mix, tak pro materiál, který můžete následně použít k dalšímu zpracování v DAW. Musím říci, že jsem byl mile překvapen výsledkem finálního stereo mixu. Zněl na „demáč“ velmi slušně. A ještě jedno pozitivum: Kdyby se vám náhodou závěrečný mix nelíbil, můžete si s ním pohrát třeba v počítači.

Zálohování nahraných dat

Paměťovou kartu vyjmete z přístroje, vložíte do adaptéru a poté ji zasunete do čtečky karet v počítači. Ten vám vloženou kartu zobrazí během okamžiku jako zařízení s vyměnitelným úložištěm (PC). U Macu se objeví na ploše ikonka karty s názvem Untitled, kterou si můžete pojmenovat třeba SOS1, aby bylo jasné, že právě tato karta je z rekordéru Sound on Sound.

Po „rozkliknutí“ karty se zobrazí dvě složky - Extaudio a Sos_Data. V první složce naleznete veškeré soubory, které jste na kartu uložili třeba z počítače. Ve druhé složce jsou veškerá natočená a finalizovaná data. Pokud tedy rozkliknete složku Sos_Data objeví se složky s projekty songů. Ty jsou označeny jako S001, S002, S003 atd. Pokud rozkliknete některou ze složek songu, najdete v ní další složky - 2mix, Finalize, Material. V první složce se nachází finální stereo mix.

Ve druhé složce najdete jednotlivé stopy pro daw a v poslední třetí složce jsou původně nahrané a neupravené audio soubory. Pokud tedy budete zálohovat, doporučuji vždy provést zálohu kompletní složky. Mějte tedy na paměti: Zálohovat, zálohovat, zálohovat!

Software Korg Audio Utility

Jedná se o podpůrný software, který si můžete zdarma stáhnout z webové stránky firmy Korg. Tento prográmek vám pomůže při jednoduché správě dat vašich nahraných skladeb. Pomocí něj také můžete provádět jednoduchou editaci audio dat, konverzi formátů, nebo dokonce připravit a vypálit audio CD. Software Korg Audio Utility je momentálně k mání ve verzi 1.0.0 pro platformu Windows i Mac. Podporované operační systémy jsou Windows XP SP3, Vista SP2 (32 bit, 64 bit), 7 (32 bit, 64 bit) a Mac OSX a vyšší.

Prográmek jsem nainstaloval a vyzkoušel jak na Windows, tak Mac OS. Práce s Korg Audio Utility je snadná, intuitivní a bezproblémová. V každém případě tento software rozšiřuje možnosti přístroje.

Závěrečné resumé

Korg SR1 Sound on Sound je kapesní multistopý rekordér, který nabízí uživateli zajímavé možnosti. Umožňuje snadné nahrávání v profesionální kvalitě bez použití spousty dalších přídavných zařízení.

Přístroj Sound on Sound je vybaven vestavěným mikrofonem, přímým vstupem pro kytaru, linkovým vstupem pro připojení externího audio zařízení a vstupem pro připojení externího mikrofonu. Specialitkou výbavy jsou nejen rytmické patterny, ale i efekty pro kytaru a zpěv, které si může každý uživatel vybrat a nastavit dle svých představ. Rekordér podporuje standardní formát nahrávání wav 44,1 kHz/16 bit. Importovat můžete také zvukové soubory wav/aiff ve vyšším rozlišení. Jeho hlavní zbraní je však multistopý záznam - overdubbing, který můžete dále zpracovávat v počítači jak v programu Korg Audio Utility, tak ve svém DAW.

Využití rekordéru může být široké. Od klasického dvoustopého záznamu, až po přípravu vícestopého demosnímku.

Pokud chcete mít vždy po ruce přístroj s neomezenými možnostmi, neváhejte a vyzkoušejte si jej. Určitě nebudete litovat.

REMS (Resonant Structure and Electronic Circuit Modeling System) je vlastní technologie modelingu zvuku firmy Korg, která přesně reprodukuje komplexní charakter a přirozenost akustických a elektrických nástrojů a také jejich elektronických obvodů. REMS emuluje širokou paletu charakteristik, včetně těla nástroje, reproboxů a kabinetů, akustických polí, mikrofonů, lamp, tranzistorů atd. (Zdroj informací - materiály firmy Korg)

formáty: PCM audio formát, wav, bwf (16 bit/44,1 kHz)

formáty pro import: wav/aiff (16, 24 bit/44,1, 48, 88,2, 96 kHz)

displej: dotykový LCD s podsvícením

médium: karta micro SD (512 MB-2 GB), micro SDHC (4 GB-6 GB)

vstupy: Guitar In (jack 6,3 mm), Line In (mini stereo jack 3,2 mm), Mic (mini stereo jack 3,2 mm s možností přepnutí Plug-In-Power

výstupy: pro sluchátka (mini stereo jack 3,2 mm)

interní mikrofon/repro: ano/ano

efekty: celkem 100 efektů (kytara 36, mikrofon 25, master 32, efekty dotykového displeje 7)

ladička/rozsah kalibrace: systém ladění - dvanáctitónové, temperované; režimy ladění - ladění chromatické, kytary, baskytary

rytmické patterny/tempo: 50 rytmických patternů / 30-240 BPM

další výbava: 2x baterie typu AA, vícejazyčný manuál, kupon se sériovým číslem k softwaru Ableton Live Lite 8

rozměry: 69 x 33 x 135 mm (šířka, hloubka, výška)

hmotnost: 140 g (včetně paměťové katry a baterií)

Klady: 
výborný poměr cena/výkon
multistopý záznam - overdubbing
rytmické patterny
efekty pro kytaru a zpěv
ladička
další možnost úpravy pomocí free softwaru Korg Audio Utility nebo DAW
Zápory: 
absence adaptéru
horší přístup do šachty při vyjmutí baterií
nepříliš zdařilá grafika OS
Autor: 
Bohuslav Bob Zika