zobrazit:

Elektron Model:Samples a Model:Cycles - reportáž z modelářského kroužku

Elektron Model:Samples je groovebox postavený na šestistopém přehrávači samplů, který umožňuje se samply barvitě manipulovat. Stopám přiřazujeme zvuky perkusivní, ale i tóny a ruchy. Každý zvuk můžeme rozprostřít po chromatické stupnici. Díky komplexnímu sekvenceru můžeme vytvářet bohaté patterny. Přístroj umožňuje patterny pečlivě předem naprogramovat, ale také je sestavovat živě a živě je upravovat a kombinovat. Prodává se za 8110 Kč.

 

Máš chodit za kovářem, a ne za kovaříčkem, poučil mne kdysi strýc kovář. Tohle rčení mi vytanulo na mysli při testování dvou grooveboxů od švédské firmy Elektron. Dostaly se mi do ruky poté, co jsem si postupně pořídil tři drum machiny od tří jiných firem. A tím, co Elektory umějí a jak dovedou znít, mne trochu přiměly ty tři mé současné kamarády politovat. Ale ne. Měnit je nebudu.

Už proto, že je důležitější tvořit se stávajícím než se hnát stále za novým a novým vybavením. A srovnání je to také trochu nespravedlivé: Oba modely od Elektronu jsou zkrátka víc než zařízení na tvorbu elektronického groovu, jsou to nadupané a komplexní produkční stanice.

 

Elektron je v oblasti elektronické muziky taková trochu kultovní firma. Její dva přístroje, sampler Octatrack a drum machine Digitakt, se staly v oboru modlou. Jenže jejich cena šplhá vysoko, Octatrack stojí přes třicet tisíc korun, Digitakt se blíží ke dvaceti tisícům. A jsou to nástroje velmi složité. Model:Samples a Model:Cycles mají být oproti nim nástroji pro „začátečníky“. Ale to ve velkých uvozovkách a myslím si, že především z důvodů nižší ceny a jednoduššího ovládání. To, co na modelech lze vytvořit, rozhodně začátečnické být nemusí.

Na následujících řádcích se pokusím shrnout, co jsem se studiem a používáním obou přístrojů dozvěděl. Řada poznatků platí pro oba přístroje, i když to třeba nebudu pokaždé zdůrazňovat, vždyť jsou to takoví dva sourozenci. Zároveň s pokorou, ale bez studu říkám, že ne všechno jsem pochopil a možná si leccos vykládám špatně. Pokud je tady zkušenější „modelář“, budu rád, když mi napíše a na případné mé přehmaty mě upozorní.

 

 

Model:Samples

Model:Samples je šestistopý přehrávač samplů. Přístroj sám o sobě samplerem není, ale samply do něj můžeme přenést po připojení k počítači; balíky samplů si můžete stáhnout ze stránek výrobce. Přístroj je ale již z výroby vybaven rozsáhlým úložištěm plným továrních samplů, u kterých ovšem, domnívám se, velká část uživatelů dlouho nebo i napořád zůstane. Protože to jsou velmi dobře znějící mnohavrstevné zvukové lahůdky.

Malá (270 x 180 x 40 mm, výška je včetně knoflíků) a méně než kilová krabička se prezentuje velmi decentním designem, ovšem výrobce nám do krabice vložil sadu samolepek, abychom onu úhlednost mohli narušit. V krabici je také adaptér pro napájení a velmi kvalitní kabely s textilním potahem. Jeden USB kabel a dvě redukce pro MIDI kabel, jejichž zvláštností je, že mají pětikolík jen z jedné strany, z druhé je malý stereo jack. Aby totiž nemusel být přístroj zbytečně velký (přesněji tlustý) má místo pětikolíkové zdířky tenhle rozměrově mnohem úspornější konektor.

Sice to může na první pohled působit jako změť tlačítek a knoflíků, ale v ovládání Model:Samplesu se lze po prozkoumání menu docela vyznat. Šest největších tlačítek představuje jednotlivé stopy, které mohou hrát vedle sebe. Pod každé tlačítko si můžeme uložit nějaký zvuk vybraný z banky a dále jej upravovat. Na tlačítka T1 až T6 lze také živě hrát a nahrávat, tlačítka reagují na sílu úhozu dynamikou odezvy. V adresářích přístroje jsou zvuky řazené právě po šesti, jsou to vlastně sady vybrané tak, aby dohromady dobře fungovaly. Ale nabídku samozřejmě nemusíme respektovat. Kromě toho, že si můžeme na jednotlivé stopy navolit zvuky odpovídající bicí soupravě, mohou to být i zvuky melodické nebo ruchy atd. Přitom každý ze zvuků nám sampler rozloží po chromatické stupnici, pro níž použije strukturu sekvenceru, tedy tlačítka 1 až 16. Devítka je originální zvuk a od něj nám přístroj sampl přeladí chromaticky výš i níž. U každého ze zvuků umístěných na některé z pozic sekvenceru nám displej ukazuje, o jaký tón jde, a můžeme si kolečkem Level/Data přeladit, kam chceme a knoflíkem Pitch buď jemněji doladit, nebo se posunout v rozmezí čtyř oktáv jinam.

 

 

Přístroj obsahuje 576 samplů. Přiřazujeme je k šesti stopám a z jednotlivých přehrání (trigů) sestavujeme patterny. Šest stop může hrát samozřejmě najednou. Patternů můžeme mít v paměti přístroje uložených až 96. Samozřejmě že Model:Sample nabízí přehršli hotových patternů, které můžeme upravovat. Pro uživatele mohou být velmi inspirující, ale na druhé straně demotivující, protože to jsou většinou opravdu úchvatné kusy muziky. Tak si je přehráváte, upravujete, a říkáte si: „Jak já bych mohl vytvořit něco lepšího...“

Jednou z největších zbraní přístroje jsou bohaté zvuky. Jednotlivé samply nejsou - pro představu - třeba jen úderem kopáku. Zvuk mívá i více vrstev. Můžeme v něm slyšet kromě úderu třeba i chvění korpusu, pohyb šlapky nebo elektronický šum, dozvuk místnosti. A když už zmiňuji dozvuk, ten, a nejen ten, samozřejmě sami upravujeme prostřednictvím mnoha parametrů.

Nastavovat je můžeme pro celou stopu (tedy daný sampl, který jsme si vybrali), ale můžeme měnit parametry také pro každý jednotlivý krok, který jsme zadali do sekvenceru. To nám otevírá opravdu obrovské možnosti pro tvorbu.

 

 

S jakými parametry si tedy můžeme hrát?

Parametrem a příslušným knoflíkem Pitch ladíme výšku tónů, a to tak, že na obě strany se můžeme posunout o 24 jednotek, které představují čtyři oktávy (dvě do plusu, dvě do mínusu). Decay se stará o dozvuk daného přehrání samplu. Sample Start nastavuje, z jakého místa se bude sampl přehrávat, nemusíme ho zdaleka použít tak, jak nám ho v Elektronu do přístroje nahráli nebo jak jsme si ho nahráli sami. Grafika na displeji a číselná hodnota od nuly do 120 nám umožňují vybrat místo, od kterého začne sampl hrát. Analogicky stejně dalším parametrem, Sample Length, nastavujeme, zda nám sampl zahraje až do konce celý, nebo zda část z něj odzadu uřízneme. Knoflík Cutoff je ovladačem low pass nebo high pass filtrů - podle toho, na jakou stranu s ním točíme. Dalšími parametry jsou Resonance, Delay Send (jak velká část zvuku projde delayem), analogicky k tomu Reverb Send. Tyto parametry obou efektů můžeme nastavit pro každý jednotlivý krok sekvenceru v každé stopě zvlášť. Ale vlastní efekty delay a reverb jsou zařazeny až na konci zvukového řetězce a nastavení jejich parametrů zůstane stejné pro všechny stopy a všechny kroky. Delay i reverb mají vlastní knoflíky a každý nabízí dvě funkce. Mezi nimi překlikáváme tlačítkem Func. U delaye tak můžeme nastavit Delay Time a Delay Feedback (tedy délku prodlevy ozvěny a četnost opakování) a u reverbu Reverb Size a Reverb Tone (tedy řekněme pomyslná velikost místnosti, ve které zvuk rezonuje a její zvukové zabarvení). Dva základní parametry u efektu nejsou určitě mnoho, stejně jako dva efekty nejsou mnoho, ale ve stínu všech těch dalších možností, jak můžeme zvuk upravit, mne jednoduchost efektové jednotky vůbec nemrzí.

Veškeré úpravy zvuků se nám zobrazují na malém displeji číselnou hodnotou a často i jednoduchou grafikou. Ta je sympatická například u Reverb Size, kde se zvětšuje a zmenšuje jakýsi geometrický objekt.

Vraťme se k dalším tlačítkům určeným k manipulaci se samply. LFO Speed je rychlost nízkofrekvenčního oscilátoru. K němu se dostaneme pomocí tlačítka LFO Setup, kde si vybíráme křivku modulace (trojúhelník, sinusoida, čtverec, pila, filtr obálky, strmost, nebo nahodilý tvar), hloubku modulace, a ještě další parametry. Knoflík Volume+Dist je hlasitost příslušného kroku či stopy, ovšem ne ledajaká. Můžeme si navolit, od jaké číselné hodnoty začne spolu s hlasitostí přehrání zvuku stoupat i jeho zkreslení.

Následující knoflík Swing už se netýká úpravy zvuku, ale nastavujeme jím příslušné zpoždění nebo zrychlení buď jednotlivých kroků sekvenceru, nebo celé stopy, tak abychom strojovou muziku, kterou vytváříme, humanizovali a zároveň ji vštípili ten správný feeling a groove. Jednotlivé kroky sekvenceru totiž mohou sedět na gridu, tedy zahrát matematicky přesně, ale můžeme je také při programování vychýlit. Kroky samozřejmě nemusíme pouze naprogramovat, ale můžeme je živě nahrát. A i v tomto případě si vybíráme, zda je přístroj zaznamená přesně tak, třeba i rytmicky vychýleně, jak jsme je nahráli, nebo je umístí matematicky správně na grid, na mřížku.

Parametr Chance se také týká sekvenceru a umožňuje nám ještě více variovat naprogramovaný pattern tím, že nastavíme pravděpodobnost, s jakou daný krok sekvenceru (dané přehrání, trig) zazní. Nastavujeme příslušné procento, kdy 100 znamená pokaždé.

Ke kouzlení se samply přispívají ještě dvě další funkce skrývající se pod tlačítky a sice Loop, jímž nastavíme, zda má daný sampl zahrát pouze jednou, nebo se cyklit ve smyčce. To je důležité například pokud nastavujeme klávesový zvuk, tady rozhodneme, zda nám zahraje krátce, nebo bude „nekonečně“ dlouhý. A další čarování je pod funkcí Reverse, která umožňuje přehrát sampl pozpátku.

 

 

Sekvencer

Zastavme se ještě u sekvenceru. Jemu jsou určená malá tlačítka ve spodní straně přístroje označená 1 až 16. Máme tedy před sebou šestnáct kroků, ke kterým přiřazujeme v šesti stopách příslušné samply. Ovšem šestnáctkou to nekončí. Každá stopa může mít až 64 kroků, tlačítkem Page můžeme listovat mezi čtyřmi stranami sekvencerového layoutu. Každá stopa může mít také jiný počet kroků, a to libovolně od jednoho až do oněch 64. A dokonce u každé stopy můžeme nastavit jiný takt, vytvořit tak můžeme složité propletence rytmů, anebo si naopak práci zjednodušovat tím, že třeba šlapák budeme mít na 32 krocích. Hi-hatu jen na 16 a jiné nástroje naprogramujeme pestřeji včetně třetí nebo i čtvrté strany sekvenceru. Výše popsaná funkce sekvenceru je obvyklá i u jiných přístrojů jiných výrobců. Tímhle popisem funkce Elektronu zjednodušuji, protože ne vše se dá v jednom článku popsat a ne do všeho jsem pronikl. Čím Model:Samples i Cycles na rozdíl od sekvencerů jiných firem vynikají, je funkce Retrig. Ta umožňuje pod jedním krokem přehrát sampl vícekrát, tedy například docílit více úderů hi-haty pod jedním krokem. Umějí to samozřejmě i jiné přístroje. Elektron je v tom ovšem poměrně dokonalý a zároveň přehledný. Tlačítkem Retrig se totiž dostaneme do menu této funkce, kde si vybíráme jednak zapnutí či vypnutí funkce pro daný krok, dále příslušný zlomek, kterým daný takt „rozkrájíme“, dále délku trvání opakování (hodně zjednodušuji) a pak parametr Fade, kterým můžeme opakování postupným zesilováním vstoupit nebo zeslabováním vystoupit ve smyslu fade in a fade out. Funkce Retrig může být naprogramována pro libovolný krok, anebo ji lze používat i při živém hraní.

 

Ukládání

Námi vytvořené patterny si na přístroji ukládáme do šesti bank (přiřazeny jsou pod tlačítka stop T1 až T6), přičemž každá z nich nabízí 16 míst pro uložení (odpovídají tlačítkům sekvenceru).

 

Model:Cycles

Model:Cycles je šestistopý groovebox postavený na FM syntéze zvuku. Nepřehrává samply, ale každé stopě můžeme přiřadit jeden syntezátor (Elektron pro ně používá pojem synth machine). Přístroj umožňuje sestavit a uložit 96 patternů a každý pattern může mít 70 presetů, tedy uložených sad parametrů, pro nejjednodušší pochopení bych presety nazval uloženými zvuky.

Ty se mohou chovat jako šest typů zvuků, šest druhů hudebních nástrojů, které mohou být použity pro šest stop. Jsou to Kick (kopák), Snare (virbl), Metal (řekněme nějaký elektronický, často kovově znějící ruch), Perc (perkusivní zvuk), Tone (tón) a Chord (akord).

V paměti přístroje je uložené opravdu obrovské množství zvuků, například 80 kopáků, 205 syntezátorů... My si ale můžeme vzít třeba kopák a vybrat si, aby se choval jako jiný z šesti typů zvuků, tedy třeba jako tón nebo akord. V případě kopáku to tedy zrovna nebude nějak krásně hrající akord, ale píšu to pro příklad, jak lze se zvuky také manipulovat. Samozřejmě bude lepší, když si pro tón vybereme z té přehršle zvuků v adresáři Synth. Adresářů je deset, svoji složku mají kopáky, hi-haty, virbly, činely, tomy, obroučky virblu, synťáky, zvuky typu „clap“ a pak různé šílenosti v adresářích PC a FX.

Vybraná zvuková přednastavení pak můžeme do nekonečna upravovat. K tomu máme k dispozici několik knoflíkových ovladačů. Jim přiřazené funkce se liší podle toho, jaký typ zvuku z výše uvedených šesti máme vybraný. Knoflíky to jsou: Pitch (ladění, pohybujeme se jím ve čtyřech oktávách), Decay (dozvuk, přidáváním hodnoty zní zvuk déle a silněji rezonuje), Color (jakési zabarvení zvuku), Shape (tedy druh akordu, vybíráme si z celkem 38 akrordů - pro představu: unisono dvou až čtyř nástrojů, mol, dur, maj, sus2, sus4, m7, M7, mMaj7...). Další knoflíky pro úpravu parametrů jsou Sweep (dozvuk, feedback...), Contour (většinou hloubka modulace). Pak tu jsou ovladače pro efekty Delay a Reverb, stejné jako u Model:Samples. Knoflík LFO Speed a tlačítko pro nastavení LFO, také stejné jako u Samples. Neliší se ani funkce Volume+Dist a knoflíky, které již jsou dedikované sekvenceru, tedy Swing a Chance.

Zapomenout bych neměl na to, že každý ze zvuků můžeme rozložit chromaticky na škále, kterou nám nabízí 16 tlačítek sekvenceru, a pak se ještě tlačítkem Pitch dostat jinam v rozmezí šesti oktáv.

Funkce sekvenceru netřeba popisovat, jsou identické jako u Model:Samples.

 

Závěrem

Popsal jsem toho už spoustu, ale vynechal jsem ještě desítky věcí a stovky možná nepochopil. Tady jsou ještě nějaké dodatky, vlastnosti platné pro oba přístroje:

Funkce Reload - když při živém hraní kroutíme s parametry a dostaneme se kamkoliv daleko, jakkoliv zmršíme zvuk jednotlivých stop, tlačítkem Reload se můžeme ihned vrátit k původnímu uloženému nastavení.

MIDI konektivita umožňuje prostřednictvím MIDI Out poslat každou stopu na jeden MIDI kanál. Audio můžeme poslat ven také prostřednictvím USB, nebude to ale šest stop, nýbrž dvě stopy sterea L a R.

Kdo se jednou nadchne do modelářství, toho je těžké od tvorby odrhnout, a stráví tak ve svém světě se svými modely mnoho šťastných hodin. Platí to u letadýlek, tanků ale i u dvou grooveboxů od firmy Elektron. S Model:Samples a Model:Cycles můžete takhle trávit čas o samotě, ale byla by škoda se o tvorbu nepodělit, koneckonců k tomu jsou přístroje určené. Oba zaujmou vstřícným layoutem, který umožňuje mnohdy přímý, nebo alespoň velmi rychlý přístup k úpravě jakéhokoliv parametru. Netřeba se nikam proklikávat, ke všemu důležitému máte knoflík nebo tlačítko. Mezi přednosti, které je nutné vyzvednout, patří propracovaný sekvencer a opravdu suprové zvuky, které umějí Modely vyprodukovat. A víte co? Ta cena mi vzhledem k tomu, co mašiny umějí, přijde dost v pohodě.

 

Technická specifikace

Model:Samples

Knoflíky Level/Data, Pitch, Decy, Sample start, Sample Length, Main Volume, Cutoff, Resonance, Delay send, Reverb Send, Reverb Size/Tone, LFO Speed, Volume+Dist, Swing, Chance, Delay Time.
Tlačítka 16 tlačítek sekvenceru, 6 tlačítek pro ovládání stop a další tlačítkové ovladače
Vstupy a výstupy MIDI In, MIDI Out / MIDI Thru, USB (pro nahrání samplů i jako rozhraní pro poslání dvou kanálového audia do počítače), výstup na sluchátka, výstup Main Out L a R
Napájení adaptér 5 V DC/1 A, který je součástí balení, nebo baterie

 

Model:Cycles

Knoflíky Level/Data, Pitch, Decay, Color, Shape, Main Volume, Sweep, Contour, Delay send, Reverb send, Reverb Size, LFO speed, Volume+Dist, Volume+Dist, Swing, Chance, Delay Time
Tlačítka 16 tlačítek sekvenceru, 6 tlačítek pro ovládání stop a další tlačítkové ovladače
Vstupy, výstupy stejné jako u Model:Sample

 

https://www.elektron.se/products/modelsamples/

https://www.elektron.se/products/modelcycles/

 

Autor: 
Martin Filip