zobrazit:

DigiTech Vocalist Live 5 - vícehlasý procesor pro zpívající kytaristy

Digitech Vocalist Live 5 je vícehlasý procesor pro zpívající kytaristy.

V designu firmy Digitech (o které však v manuálu není ani zmínka), přichází americká Harman Music Group s řadou vokálních harmonizérů určených pro pódiové použití. V nabídce se objevují modely Vocal 300, Vocalist Live Pro, Vocalist Live 3, Vocalist Live 3D a testovaný Vocalist Live 5.

Popis

Podlahový procesor je umístěn do bytelného plechového šasi s plastovými boky. Na lehce sklopené horní ploše je přehledně rozmístěno pět kovových spínačů určených k ovládání nohou, tři otočné hlasitostní potenciometry pro ovládání hlavních výstupních hlasitostí (zpěvu, kytary a vytvořených vokálů) a několik dalších otočných ovladačů s nekonečnou dráhou pro nastavení editačních úrovní v parametrech efektů. Vizuálně po zapnutí všemu dominuje displej přes celou délku přístroje, který znázorňuje potřebné informace pro stojícího hráče s dostatečnou přehledností. Čelní panel slouží k propojení procesoru vstupními zdířkami s kytarou (jack), mikrofonem (XLR/jack) a prostřednictvím výstupů (stereo dvojice XLR i jack) k odeslání do mixpultu, nahrávacího zařízení apod. Důležitý je samostatný kytarový mono výstup Guitar Thru pro uvažované další nezávislé zpracování kytarového zvuku, nebo jacková zdířka pro připojení expression pedálu u potřebných, živě ovladatelných parametrů.

Kovové nožní přepínače nepůsobí dvakrát masivním dojmem, jejich sepnutí se odehrává poměrně nenápadně, bez většího odporu. I když jsou rozmístěny podél dolní hrany horní plochy přístroje, uživatel se zřejmě neubrání občasnému šlápnutí do prostoru potenciometrů, byť jsou z větší části utopené v níže posazené „bezpečnostní zóně“.

Konstrukce

Vocalist Live 5 je navržen jako maximálně přehledný a přátelsky ovladatelný multiefekt. Přes množství použitelných kombinací je v podstatě rozdělen na zpracování sólového hlasu, na něm vytvořených harmonických vícehlasů a kytary. Každý z těchto tří zvuků má přiděleny pro sebe specifické efekty a každý má svoji výstupní, výše zmíněnou, jednoduše ovladatelnou hlasitost. Nožní ovládání je pro maximální a jednoduchou přehlednost navrženo jako zapínání a vypínání všech dozvukových efektů (footswitch zcela vlevo), zapínání a vypínání vytvořených vokálů (footswitch zcela vpravo) a pomocí tří prostředních footswitchů vyvolání a ovládání presetů, čili uložených harmonických a efektových konfigurací. Těch je padesát továrních a padesát uživatelsky nastavitelných. Každý z těchto presetů je tvořen dvěma modifikovatelnými (středovým footswitchem přepínatelnými) mody A a B. Za zmínku stojí unikátní patentovaná funkce muslQ, která analyzuje harmonickou strukturu skladby „přečtením“ použitých kytarových akordů, podle ní následně k hlavnímu hlasu staví další vokály v určených intervalech.

Efekty

Zpěv, hlavní hlas má sekci pre-ampu, kompresoru a gate, ekvalizéru, korekce ladění, charakteru hlasu a vibrata. Každá z těchto sekcí má své specifické parametry - např. volba vibrata či charakteru hlasu je zvláště působivá.

Harmonicky vytvořené vokály se vytvářejí z unison, horních i spodních tercií, kvint a oktáv, do maximálně čtyř přidaných hlasů v jakýchkoliv kombinačních variacích - třeba i hlavní hlas plus čtyři unisona.

Kytarový vstup má sdílený reverb s hlavním hlasem a vokály, viz dále, a pro sebe volbu modulačního efektu - výběr chorusu, flangeru, tremola apod.

Reverb je přiřazen jak k hlavnímu hlasu a vytvořeným harmonickým vokálům, tak i ke kytaře. Kromě několika typů dozvuku je možno editovat parametry ozvěn, délky, tónu apod.

Delay, podobně jako reverb, má opět různé typy s dalšími nastavitelnými parametry.

Přehledná ladička je dosažitelná podržením krajního levého footswitche.

Zvuk

Zapojení kytary do kytarového vstupu je pro patentovanou funkci detekce harmonie zásadní. I když se dá muslQ vypnout a klasicky naprogramovat a do presetu uložit klíč použité stupnice, je automatické rozpoznání harmonické stavby skladby podle znějících kytarových akordů jednoduše a rychle použitelné. Je skutečně zajímavé sledovat, jak si Vocalist Live 5 v různých vokálních kombinacích poradí s různě hranými akordy a jedním zpívaným tónem. Například při zpívaném tónu G a hraní akordů ve sledu G dur, C dur, Emi nebo C dur, F dur, G dur jsou harmonické posuny tercií nenásilné, s rychlou apřirozenou odezvou. Věrnost původního hlasu je možno „dobarvit“ nastavením míry doladění hlavního hlasu, nebo naopak odlišit různým hlasovým charakterem s volbou netypického, například pomalého a širokého, vibrata. Takto se dají odlišit i unisona, která se tak barevně oddělí od originálního hlasu. Výsledné hlasy znějí překvapivě přirozeně a zpěvně, samozřejmě dokonale ladí i v případě různých hlasových kliček a manýr. Kytarový zvuk procházející prostřednictvím výstupu Guitar Thru je multiefektem Vocalist Live 5 neovlivněný. Pro srozumitelnou čitelnost harmonie je však nezbytné všechny případné další efektové krabičky kytarového řetězce zapojit až za Guitar Thru. Na čitelnost harmonie tedy nemá vliv použití akustické či elektrické kytary, jejich další propojení s PA systémem, nebo kytarovým kombem je bezproblémové.

Pro zpěváky-kytaristy je Vocalist Live 5 velmi efektní variantou při dobarvení živě podávaných skladeb opravdu znělými, plnými vokály.

Může sloužit i jako pomůcka při nácviku pevnosti držení určitého tónu ve vícehlase - ztlumováním originálního hlasu při poslechu vytvořených vokálů si lehce ověříte svoji intonační odolnost. Vřele doporučuji si zkusit přes sluchátka „zabékat“ do mikrofonu některý ze známých hitů a věřím, že se jen tak neodtrhnete. Jako já.

Čjort aby se v tom vyznal - je to, anebo není to Digitech? Rozmotávat vlastnicko kooperační vztahy dnes různě fúzujících firem není snadné, pro nejednoho našince je tak snad důležitá informace že původ Vocalist Live 5 je neasijský, je vymyšlen i vyroben v USA.

vstup citlivost mikrofon/linka: - 35 dBu - 0 dBu/-20 dBu -+15 dBu

vstup impedance mik/linka: 1,2 kΩ /14,8 kΩ bal., 9,7 kΩ unbal

dynamický rozsah: >106 dB, 20 Hz-20 kHz (A zatíž.)

frekvenční rozsah: -3dB @30 Hz-21 kHz

AD/DA konverze: rozlišení/vzorkovací frekvence 24 bitů/44,1 kHz

hmotnost: 2,18 kg

rozměry: 211 x 358 x 65 mm

Klady: 
jednoduché a praktické ovládání
kvalitní efekty
Zápory: 
nemožnost na zpěvu nezávislého ovládání reverbu u kytary
Autor: 
Vladimír Dvořák