zobrazit:

BBE MaxCom - rackový dvoukanálový kompresor

BBE MaxCom je rackový dvoukanálový kompresor vybavený patentovanou technologií Sonic Maximizer.Doporučená cena včetně DPHje 5 291 Kč.

Kalifornská firma BBE Sound Inc. patří ke špičce v oboru studiových a pódiových procesorů a za více než třicet let své existence se dostala do povědomí muzikantů a studiových i pódiových zvukařů na celém světě. Je proslulá nejen kvalitou svých produktů, ale také nápaditými konstrukčními postupy a inovacemi pro běžně využívané přístroje v audiotechnice. Její studiové produkty si již desítky let drží svou pevnou pozici na profesionálním a poloprofesionálním trhu, přičemž technologie, které tato firma vyvinula, jsou natolik pokrokové, že je využívá i řada výrobců spotřební elektroniky. Zřejmě k nejznámějším obvodům, které jsou spojovány se značkou BBE, patří Sonic Maximizer.

Lze ho zařadit do kategorie procesorů, které dodávají zvuku hutnost a průzračnost a firma ho v různých obměnách využívá u řady svých modelů (Sonic Maximizéry řady x82i či VG360, crossovery Max-X2 a X3, preampy Acoustimax či B-Max, efektové pedály a dokonce i DI-boxy). K dispozici je samozřejmě také jako plug-in pro DAW. Je potom celkem logické, že nemůže chybět jako potomek již čtvrté generace těchto procesorů ani na dvoukanálovém jednorackovém kompresoru, který firma nabízí pod názvem BBE MaxCom. Jeho přítomnost na této jednotce je výhodou i z toho důvodu, že při nastavování rychlejších náběhových časů dochází u kompresorů k potlačení úrovně transientních složek, které, jak známo, obsahují u většiny signálů právě nejvíce harmonických frekvencí. V těchto případech dochází potlačením hrany k určitému otupení zvuku a určitě není špatné, když je přímo na přístroji možnost určité kompenzace.

Ovládání kompresoru

Na obou kanálech, které je možné pro stereofonní provoz spřáhnout tlačítkem Link umístěným uprostřed mezi indikátory, najdete všechny důležité ovládací prvky klasického kompresoru. Oba dva kanály mají nastavitelnou prahovou úroveň procesu nejen pro kompresi, ale i pro funkci gate (Threshold). Tlačítko hned vedle nastavení „gejtovacího“ prahu neslouží, jak by se dalo očekávat, k vyřazení této funkce z činnosti, ale k aktivaci celého kanálu, tedy i k porovnání upraveného a původního zvuku. Kompresní poměr (Ratio) je tradičně řešen od nastavení 1 : 1 (komprese je neúčinná) až do extremního poměru, kdy přístroj přebírá funkci limiteru vyhrazenou spíše pro ochranné účely. Následuje klasické nastavení náběhových a doběhových konstant (Attack, Release) doplněné funkcí Auto - ta řídí proces interaktivně podle charakteru právě zpracovávaného signálu. Pro komplexní audiosignál, jakým je například celková mixáž, není tato funkce rozhodně k zahození a při rozumném nastavení se do značné míry eliminují nežádoucí postranní efekty, které jsou spojené prakticky s každou kompresí komplexního hudebního materiálu. V celkovém výčtu ovládacích prvků samozřejmě nemůže chybět ani funkce dorovnání zisku (make-up) v rozsahu 40 dB (Output).

Až sem se jedná o tradiční polovodičový VCA kompresor doplněný jednoduchým gejtem (chová se jako interaktivní expander). Není v žádném případě určen pro složitější nastavování, jaké se předpokládá například u bicích nástrojů - pro odfiltrování běžných šumů, brumů či dalších interferencí je ale naprosto na místě. (Nezapomeňte, že s každým decibelem komprese se zhoršuje i odstup rušivých signálů!)

BBE Sonic Maximizer

Jak již bylo předesláno, BBE MaxCom není jen tradiční polovodičový kompresor konstruovaný na bázi VCA. V bíle zvýrazněné sekci na obou kanálech je k dispozici tzv. Sonic Maximizer. Červeným tlačítkem se celý proces na příslušném kanálu buď aktivuje nebo vyřadí z činnosti a pak už je pouze věcí osobního vkusu a soudnosti uživatele, na jakou úroveň nastaví vnitřní nebo obvodový regulátor dvojitého potenciometru. Řečeno technicky, obvod plní dvě základní funkce: mění fázové poměry v rámci celého frekvenčního spektra - vychází tedy z předpokladů obvyklých vlastností většiny klasických reprosoustav a bere v úvahu předpokládané časové zpoždění pro vrchní frekvenční pásmo a kompenzuje ho nárůstem časového zpoždění v basovém spektru.

Dalším elementem tohoto procesu je interaktivní nastavení úrovně okrajových frekvenčních pásem v závislosti na dynamice signálu. Přístroje pro tento proces se v hudebním světě zažily pod názvem enhancery a zřejmě nejslavnější a nejznámější z nich byl legendární Aural Exciter. Dlužno ovšem poznamenat, že zatímco zmíněný procesor fungoval na bázi generování nových harmonických složek, zde máme co činit s fenoménem úrovně a fáze signálu, obdobně jako například u Micro Enhanceru z dílny firmy Alesis.

Přestože je funkce těchto obvodů po technické stránce poměrně složitá a pro tuctového muzikanta poněkud tajuplná, ovládání je poměrně elementární záležitostí. Vnitřním otočným elementem se ovládá vrchní spektrum - při vytočení doleva dochází k redukci šumu a postupným přidáváním doprava se vrchní signálové spektrum výrazně oživuje, zvuk nabývá na brilantnosti a průzračnosti, tedy i čitelnosti.

Zřejmě nejlákavějším objektem pro otestování Maximizeru je akustická kytara - relativně tupě či zastřeně znějícímu nástroji je tímto obvodem možné přidat značnou míru atraktivity ve zvýrazněné zvonivosti, cinkání či celkové brilanci. Daleko lepších výsledků jsem ovšem dosáhl u nástroje, kterému tyto vlastnosti nechyběly a obvod BBE namísto úplné rekonstrukce vrchního pásma pouze jemně dokreslil charakter nástroje.

Stejné aspekty platí i třeba pro malý bubínek, flétnu či různé perkuse. Nekvalitní nebo špatně sejmutý nástroj je možné tímto procesem oživit, zatímco průzračně znějící zvuky buď tento obvod nepotřebují vůbec a nebo ho použijí jen jako jemné koření - efektu stačí často opravdu tolik jako pověstného šafránu. MaxCom se chová dobře také s elektrickými kytarami, kterým barevně dodává nuance stratocasterových jednocívkových snímačů.

Obvodový element slouží pro nastavení basového spektra - v maximální úrovni dochází ke zdůraznění spodního okrajového pásma (50 Hz) až o 10 dB.

Indikátory

Přístroj je osazen desetisegmentovými indikátory situovanými doprostřed panelu. Sympatické na nich je zejména to, že redukce zisku (GR) a vstupní úroveň (IN) mají svůj vlastní sloupeček LED diod, takže odpadá neustálé přepínání mezi oběma režimy indikace, jak tomu bývá u řady jiných, standardních modelů.

Svoji zelenou signalizační LED diodu má i aktivní mod maximizeru, zatímco u ostatních tlačítek již signalizace aktivního režimu chybí. Myslím, že při dobré vůli by se ještě malý kousíček místa pro LED diodu našel i nad tlačítkem Link, Auto a Channel On.

Manuál

Zatímco v optické kontrole by se jistě dala řada věcí vylepšit, jedničkou lze zcela jistě oklasifikovat přiložený manuál (též k dispozici v pdf). Důkladná pozornost je věnovaná nejen specifickým údajům, připojení přístroje či popisu jednotlivých funkcí, ale také podrobnému vysvětlení, k čemu jednotlivé funkce slouží a jak je možné se vyhnout klasickým problémům při praktickém využití. Zevrubně jsou popsány i různé zvukařské finty a triky daleko překračující obzory běžného uživatele (aplikace sidechain, redukce sykavek, filtrování nežádoucích signálových složek, eliminace zpětné vazby v PA systému nebo ducking běžně využívaný v rozhlasové praxi).

Důležité specifické údaje:

·nastavitelný práh komprese: - 40 dB až +20 dB

·nastavitelný práh interaktivní expanze v sekci Gate: vypnuto až +15 dB

·rozsah nastavení kompresního poměru: 1 : 1 až Lim

·nastavení náběhového času: 0,1 až 200 ms nebo režim Auto

·nastavení doběhové konstanty: 0,05 s až 4 s nebo režim Auto

·napájení: 230 V

·vstupy a výstupy: symetrické (XLR), nesymetrické (jack)

·externí řízení kompresoru: Side chain vstupy (inzerty) na zadním panelu

Tři legendární psychoakustické enhancery pracující na odlišném principu

BBE Sonic Maximizer vychhází z fázových záležitostí. Rozděluje signál do tří frekvenčních pásem, ve kterých dochází ke kompenzaci časového zpoždění (např. 2,5 ms pro hluboké frekvence pod 150 Hz, 0,5 ms pro střední frekvence do 1,2 kHz). Vrchní pásmo se časově neposouvá, ale má vlastní řízení dynamiky (komprese nebo expanze) pro zdůraznění transientních signálových složek. Obvod umožňuje i nezávislé nastavení úrovně spodního pásma.

Aphex Aural Exciter generuje nové harmonické frekvence, které nebyly v původním zvuku obsažené. Dochází vlastně k přidání malého množství řízeného zkreslení, které paradoxně zvyšuje čistotu a srozumitelnost zvuku. Děje se to tak, že určitá část vstupního signálu odchází přes hornopropustní filtr do obvodu, který generuje harmonické frekvence vytvářející nové složky ve vrchním audiospektru.

SP Vitalizer funguje na principu dynamických filtrů. Proces je kombinací přímého zvuku se sidechain signálem upravovaným ekvalizací a interaktivními dynamickými filtry. Jedná se o technicky poměrně složitý proces, jehož výsledkem je opět zvýšení průzračnosti i hutnosti zvuku mnohem nápaditějším způsobem než je prosté použití klasického ekvalizéru.

WWW

Klady: 
2 kanály v 1U s možností přepnutí do funkce stereo
funkce gate pro odříznutí nežádoucích interferencí
možnost automatického řízení náběhu a doběhu
výtečný procesor Sonic Maximizer zabudovaný v jednotce
interní napájecí zdroj
symetrické i nesymetrické připojení
externí klíčovací vstup (side chain)
samostatná indikace pro redukci zisku
příznivá cena
Zápory: 
signalizace aktivního modu jen pro některé funkce
gate na vstupu nelze jednoduše vyřadit tlačítkemside chain nelze aktivovat tlačítkem z předního panelu (inzert na zadním panelu)
Autor: 
Václav Vlachý